| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Informacje ogólne > Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

W toku sprawy sądowej może okazać się, że pozwany uregulował swój dług. W takiej sytuacji powód powinien (chociaż nie musi) cofnąć powództwo. Powództwo można cofnąć również gdy strony zawarły ugodę pozasądową.

Cofnięcie pozwu zostało uregulowane przez ustawodawcę w kodeksie postępowania cywilnego. Dotyczy go art. 203.
Cofnięcie powództwa jest dość często spotykanym zjawiskiem. Dlatego właśnie polski ustawodawca postanowił uregulować to zagadnienie w tak istotnym akcie prawnym jakim jest kodeks postępowania cywilnego.

Za zgoda lub bez zgody

Do cofnięcia pozwu uprawniony jest tylko powód. To powód wnosi powództwo w sprawie i dlatego też tylko on może cofnąć powództwo.

Logiczne jest, że powództwa nie może cofnąć pozwany. Jednakże w niektórych sytuacjach do cofnięcia powództwa niezbędna jest zgoda pozwanego.

Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że cofnięcie powództwa bez zezwolenia pozwanego może być dokonane aż do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast jeżeli z cofnięciem pozwu związane jest zrzeczenie się roszczenia cofnięcia można dokonać aż do wydania wyroku.

Wnioskując z przeciwieństwa (a contrario) w pozostałych wypadkach dla skuteczności cofnięcia powództwa konieczne jest zezwolenie pozwanego.

Skutki cofnięcia

Pozew cofnięty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Przez wytoczenie powództwa przerywa się bieg terminów przedawnienia, można naliczać odsetki od zaległych odsetek. Tego rodzaju skutków nie wywołuje cofnięty pozew. Jeżeli powód wycofał powództwo pozwany może żądać zwrotu kosztów.

Procedura

Pozwany może cofnąć powództwo na rozprawie albo poza rozprawą. W drugim wypadku powód cofa powództwo wnosząc do sądu odpowiednie pismo. Pismo pozwany może wysłać pocztą jak również złożyć na biurze podawczym sądu. Po otrzymaniu pisma przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i zawiadamia o fakcie cofnięcia pozwu zawiadamia pozwanego. Pozwany w terminie 14 dni może nie zgodzić się na cofnięcie pozwu, wtedy musi wysłać do sadu stosowne pismo. Jeżeli pozwany nie ustosunkuje się do cofnięcia pozwu uważa się że wyraził on zgodę na cofnięcie pozwu. Również w terminie 14 dni pozwany może wystąpić do sądu z wnioskiem o przyznanie mu kosztów.

Kiedy sąd nie zezwoli na cofnięcie

Sąd nie wyrazi zgody na cofnięcie pozwu gdy okoliczności sprawy wskazują że jest to niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »