reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Pozwy > Pozwy cywilne > Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR

Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR

W sytuacji, gdy wezwanie do zapłaty okazało się nieskuteczne, w celu odzyskania należności konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Aby pozew został dopuszczony do rozpoznania przez sąd, musi spełniać wymogi formalne określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozew to pismo procesowe inicjujące postępowanie cywilne w danej sprawie, w którym zawarto żądanie określonego zachowania, skierowane przez powoda w stosunku do pozwanego. Jako jedno z pism procesowych występujących w postępowaniu cywilnym, pozew musi spełniać wymogi formalne konieczne dla pism procesowych (art. 126 k.p.c.), a także te z art. 187 k.p.c. Poniżej przykładowy wzór pozwu o zapłatę należności, wraz z omówieniem poszczególnych elementów. 

Wzór

…………………………., dnia …………………

..…….………………...…….…

..…….………………...…….…

..…….………………...…….…

..…….………………...…….… 

 (nazwa sądu, wydział, adres[0])

Powód:

..…….………………...…….…

....…….………………...…….…

..…….………………...…….…

..…….………………...…….…

(imię, nazwisko, adres, PESEL)

(nieobowiązkowo: nr telefonu, e-mail)

Pozwany:

..…….………………...…….…

..…….………………...…….…

..…….………………...…….…

..…….………………...…….…

(imię, nazwisko, adres)

Wartość przedmiotu sporu: ………………………..[1]

POZEW

Ja, niżej podpisany …………………… niniejszym wnoszę o: [2]

  1. zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty ………………………….. złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia …………………………………………. do dnia zapłaty;
  2. zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych;
  3. przeprowadzenie rozprawy pod moją nieobecność;
  4. wydanie wyroku zaocznego przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie, lub nie brania w niej udziału.

Informuję, że między mną a pozwanym nie doszło do prób mediacyjnych lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, dlatego że ………………………………………………………………. . [3]

Uzasadnienie[4]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..

(podpis powoda)

Załączniki:[5]

  1. Odpisy pozwu i załączników;
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej[6];
  3. …………………………
  4. …………………………

[0] Właściwość rzeczową i miejscową sądu należy ustalić zgodnie z art. 16 – 17 k.p.c. oraz 27 - 46 k.p.c. Przykładowo, sąd okręgowy jest właściwy dla o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

[1] Zasady obliczania WPS zostały określone w art. 19 – 26 k.p.c. Należy pamiętać, że WPS podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

[2] Oprócz w/w w pozwie można zawrzeć żądania określone w art. 187 § 2, np. wniosek o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, wniosek o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, polecenia pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

[3] Zgodnie z art. 187 § 1 pkt. 3 pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Przykładowo, można wskazać, że prób ugodowych nie podjęto dlatego, ze pozwany unikał kontaktu lub kategorycznie odmówił zapłaty,

[4] Krótki opis stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem swojego żądania i przytoczeniem dowodów.

[5] Dowody na prawdziwość przytoczonych twierdzeń, np. umowa z powodem, wezwanie do zapłaty, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, itd.

[6] Wysokość i rodzaj opłaty skarbowej zależy od m.in. przedmiotu żądania, wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty skarbowej zostały uregulowane w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR/ fot. Fotolia
Pozew o zapłatę 2019 – WZÓR/ fot. Fotolia

PIT 2021. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama