| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Umowa o pracę > Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy?

W sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwo pracy. Jest to dokument potwierdzający zatrudnienie, stanowiący niezbędne źródło wiedzy o dotychczasowej sytuacji zawodowej dla przyszłego pracodawcy.

Treść świadectwa pracy:

Podstawowe dane, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy są określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Są to: okres pracy, stanowisko, podstawa rozwiązania umowy o pracę, liczba dni niezdolności do pracy. Dodatkowo na żądanie pracownika, pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji w świadectwie pracy o jego zarobkach. Świadectwo pracy ma więc stricte informacyjny charakter i zakazane jest umieszczanie w nim np. elementów dotyczących oceny osobistej pracownika. § 1 rozporządzenia o świadectwie pracy określa niezbędne elementy treści świadectwa.

Zobacz: Jakie czynności poprzedzają zawarcie umowy o pracę?

Dokument ten powinien zawierać dodatkowe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • łącznej liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Możliwość żądania sprostowania:

W przypadku kiedy świadectwo pracy zostało wypełnione błędnie lub niekompletnie przez pracodawcę, pracownik w ciągu 7 dni od daty wydania świadectwa ma możliwość zwrócenia się o jego sprostowanie. W sytuacji nieuwzględnienia wniosku, pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Pracy. Pracownik może również dochodzić roszczeń w przypadku niemożności znalezienia zatrudnienia, spowodowanej nie wydaniem świadectwa pracy.

Wzór świadectwa pracy:

Sporządzając świadectwo pracy można się posiłkować wzorem (poniżej) zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Jednakże świadectwo pracy może być sporządzone także w innym układzie graficznym, a wzór stanowi tylko zalecaną formę. Dla ważności dokumentu istotne jest, aby treść była zgodna z przepisami i zawierała kompletne i prawdziwe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika (wyliczone powyżej).

Zobacz serwis: Umowa o pracę

Podstawa prawna:

• art. 97 Kodeksu pracy,
• § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.),

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »