| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Jakie są cele i formy działania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku?

Jakie są cele i formy działania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku?

Cele i formy działania Federacji szczegółowo określa Statut Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Między innymi zrzesza on Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Jakie są cele Federacji ?

• zrzeszanie stowarzyszeń, prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i
aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia organizacyjnego, prawnego,
logistycznego i finansowego;
• reprezentacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku należących do Federacji na forum
ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wobec sektora publicznego i innych środowisk;
• wspieranie działalności statutowej członków Federacji;
• rzecznictwo interesów w sprawach wspólnych członków Federacji; inicjowanie i
opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
• rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia
tożsamości środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
• kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec działalności członków Federacji;
• dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji, we współpracy z
uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo-badawczymi,
pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi;
• współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz organizacjami
pozarządowymi;
• współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi oraz zagranicznymi Uniwersytetami
Trzeciego Wieku i ich związkami;
• pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, na
finansowanie realizacji celów statutowych Federacji;
• tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej;
• działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym
osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Zobacz też: Jakie są cele i zadania Parlamentarnego Zespołu ds.Osób Starszych

Na jakich obszarach ww. cele Federacja realizuje?

Wyżej wymienione cele Federacja realizuje w następujących obszarach:

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
• ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i rekreacji,
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
• integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
• promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
• pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu,
• pomocy prawnej,
• upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
• upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także
• działań wspomagających rozwój demokracji,
• nowoczesnych technologii ( komputery, Internet, e- learning itp.),
• integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej,
• rozwoju regionalnego i lokalnego,
• promocji i informacji.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Cele i formy działania Federacji szczegółowo określa Statut Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Cele i formy działania Federacji szczegółowo określa Statut Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »