| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Edukacja seniora > Jakie są cele i formy działania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku?

Jakie są cele i formy działania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku?

Cele i formy działania Federacji szczegółowo określa Statut Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Między innymi zrzesza on Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Jakie są cele Federacji ?

• zrzeszanie stowarzyszeń, prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i
aktywizacji osób starszych oraz udzielanie im wsparcia organizacyjnego, prawnego,
logistycznego i finansowego;
• reprezentacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku należących do Federacji na forum
ogólnopaństwowym i międzynarodowym, wobec sektora publicznego i innych środowisk;
• wspieranie działalności statutowej członków Federacji;
• rzecznictwo interesów w sprawach wspólnych członków Federacji; inicjowanie i
opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
• rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacnianie poczucia
tożsamości środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
• kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec działalności członków Federacji;
• dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji, we współpracy z
uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo-badawczymi,
pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi;
• współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz organizacjami
pozarządowymi;
• współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi oraz zagranicznymi Uniwersytetami
Trzeciego Wieku i ich związkami;
• pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, na
finansowanie realizacji celów statutowych Federacji;
• tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy międzypokoleniowej;
• działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym
osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Zobacz też: Jakie są cele i zadania Parlamentarnego Zespołu ds.Osób Starszych

Na jakich obszarach ww. cele Federacja realizuje?

Wyżej wymienione cele Federacja realizuje w następujących obszarach:

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
• ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i rekreacji,
• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
• integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
• promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
• pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu,
• pomocy prawnej,
• upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
• upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także
• działań wspomagających rozwój demokracji,
• nowoczesnych technologii ( komputery, Internet, e- learning itp.),
• integracji społecznej, w tym integracji międzypokoleniowej,
• rozwoju regionalnego i lokalnego,
• promocji i informacji.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Cele i formy działania Federacji szczegółowo określa Statut Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Cele i formy działania Federacji szczegółowo określa Statut Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »