Kategorie

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia w Krakowie

Anna Kucharska
Anna Kucharska
Stowarzyszenie o nazwie "AKADEMIA PEŁNI ŻYCIA im Joanny Boehnert" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw.
Stowarzyszenie o nazwie "AKADEMIA PEŁNI ŻYCIA im Joanny Boehnert" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia ludzi w średnim i starszym wieku.

Jakie są cele Stowarzyszenia?

• dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku dojrzałym,
• dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,
• tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości,
• propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim starszym wieku,
• umożliwianie i ułatwianie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
• wspieranie kobiet w okresie menopauzy,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki ludzi w wieku dojrzałym,
• propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
• propagowanie i popieranie przedsiębiorczości wśród ludzi w wieku dojrzałym,
• przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi dojrzałych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

• prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
• prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,
• organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów i imprez kulturalnych,
• prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
• promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
• doradztwo prawne, psychologiczne, medyczne i inne,
• popularyzowanie światowej literatury dotyczącej problematyki ludzi dojrzałych ze szczególnym uwzględnieniem menopauzy,
• prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej,
• współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
• organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,
• budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności, oraz krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
• stworzenie przestrzeni do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów,
• wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów dotyczących ludzi dojrzałych,
• wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
• współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
• inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Co obejmuje oferta edukacyjna ?

• Klub Seniora Europejczyka;
• Seminaria z:
o literatury,
o filozofii,
• Kursy:
o komputerowe,
o językowe,
• Warsztaty plastyczne;
• Treningi pamięci;
• Otwarta grupa kominkowa.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

• członków-uczestników,
• członków zwyczajnych,
• członków wspierających,
• członków honorowych.

Zobacz też: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy

Kto może zostać członkiem uczestnikiem?

Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

• akceptuje cele Stowarzyszenia
• przedstawi ustną rekomendację jednego członka zwyczajnego lub dwóch członków uczestników i złoży deklarację członkowską
• zostanie zatwierdzona przez Zarząd

Warto podkreślić, że członek uczestnik ma prawo:

• korzystać z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, zgodnie z ustalonymi regulaminami,
• brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
• zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
• uzyskać status członka zwyczajnego.

Ponadto członek uczestnik obowiązany jest do:

• przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek członkowskich,
• dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem zwyczajnym ?

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

• przez co najmniej pół roku była członkiem uczestnikiem,
• akceptuje statut Stowarzyszenia,
• złoży pisemny wniosek o uzyskanie statusu członka zwyczajnego,
• przedstawi pisemną rekomendacje co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
• zostanie zatwierdzona przez Zarząd.

Członek zwyczajny ma prawo:

• korzystać z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, zgodnie z ustalonymi regulaminami,
• brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
• wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
• uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
• zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
• korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
• brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

Ponadto członek zwyczajny obowiązany jest do:

• przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
• czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
• dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.

Kto może zostać członkiem wspierającym ?

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną deklarację i zostanie zatwierdzona przez Zarząd.

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

Kto może zostać członkiem honorowym?

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Kiedy członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje?

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

• dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
• śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
• uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy,
• wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
• utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

Podstawa prawna

Statut Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert

Źródło: www.apz.org.pl

Zobacz też serwis: Uniwersytet Trzeciego Wieku

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.