| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Uprawnienia kombatanta

Na podstawie przepisów Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego możemy wyróżnić III grupy uprawnień jakie przysługują kombatantom.

Jakie uprawnienia przysługują kombatantom?

  • uprawnienia pracownicze,
  • uprawnienia emerytalne,
  • świadczenia z zakresu pomocy socjalnej, ochrony zdrowia oraz ulg taryfowych.
  • okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy;
  • zwiększenie urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile osoby te korzystają z urlopu w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w roku;
  • ochrona stosunku pracy tj. w sytuacji gdy, rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody starosty.

Ochrona stosunku pracy nie dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowiska obsadzane w drodze powołania oraz osób, które spełniają warunki wymagane do uzyskania emerytury, a także rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zobacz: Definicja kombatanta

Jakie uprawnienia emerytalne przysługują kombatantom?

  • kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc: dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny oraz dodatek kompensacyjny.
  • na swój wniosek mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 16 ww. Ustawy kombatantom i innym osobom uprawnionym, które nie mają prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów, jeżeli nie mają niezbędnych środków utrzymania, może być przyznana w drodze wyjątku:
1) emerytura, jeżeli osiągnęli wiek: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
2) renta inwalidzka, jeżeli zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów.

Przepis art. 16 stosuje się odpowiednio do członków rodzin pozostałych po kombatantach i innych osobach uprawnionych, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Emerytury i renty, o których mowa powyżej przyznaje się odpowiednio w wysokości najniższej emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Ponadto do emerytur i rent przysługują dodatki: pielęgnacyjny oraz do rent rodzinnych - dodatek dla sierot zupełnych, na zasadach i w wysokości przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a także dodatek kombatancki, a w razie śmierci osoby przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Świadczenia, o których mowa powyżej przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz serwis: Zasiłki

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »