REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminy w postępowaniu karnym

Anna Marlena Germanowicz

REKLAMA

REKLAMA

Terminy w postępowaniu karnym służą temu aby proces był skondensowany i nie ulegał niepotrzebnemu rozwlekaniu. Przy braku takiej terminowości proces karny uległby całkowitej deorganizacji. Warto zastanowić się czy aby nie można jeszcze bardziej przyśpieszyć postępowania karnego skracając jeszcze bardziej zakres terminowy wyznaczony do załatwienia niektórych spraw.

Ważne terminy:
• umorzenie lub podjęcie zawieszonego postępowania, jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona - 3 miesiące-od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o inne powództwo

REKLAMA

• pokrzywdzony w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania i utrzymaniu w mocy tego postanowienia przez prokuratora nadrzędnego może wnieść akt oskarżenia do sądu-1 miesiąc-od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu

• prokurator ma prawo przystąpić do oskarżenia w razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału-14 dni-od doręczenia zawiadomienia

• w razie odstąpienia prokuratora od oskarżenia pokrzywdzony który nie wniósł oskarżenia może złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne-14 dni-od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia

• w razie śmierci oskarżyciela prywatnego, osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego-3 miesiące-od dnia śmierci oskarżyciela

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: kodeks karny

REKLAMA

• jeżeli sąd odmówił przyjęcia powództwa cywilnego lub pozostawił je bez rozpoznania powód cywilny może wnieść o przekazanie pozwu sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych-30 dni-od daty odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania (za dzień zgłoszenia roszczenia uważa się dzień wniesienia pozwu w postępowaniu karnym)

• pokrzywdzony w razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych-30 dni-od daty doręczenia postanowienia

• zastrzeżenie przez prokuratora obecności jego lub osoby przez niego upoważnionej przy porozumiewaniu się podejrzanego z obrońcą i kontroli korespondencji nie mogą być utrzymane ani dokonane po upływie-14 dni-od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego

• w sprawach zawiłych lub z innych ważnych przyczyn można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia-do 7 dni

REKLAMA

• po przyjęciu wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia pozostałe strony, ich obrońcy i pełnomocnicy mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko-14 dni-od dnia doręczenia przyjętego wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

• jeżeli ustawa nie wymaga sporządzenia uzasadnienia wraz z wydaniem orzeczenia, w razie zgłoszenia zdania odrębnego, uzasadnienie należy sporządzić z urzędu-7 dni-od wydania orzeczenia składający zdanie odrębne dostarcza jego uzasadnienie w ciągu następnych 7 dni
• wzywa się osobę do usunięcia braku, jeżeli pismo procesowe nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do czynności procesowych-7 dni-od wezwania

• jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana (to samo stosuje się do osób nie będących stronami)-7 dni-od daty ustania przeszkody

• na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka oskarżonemu przysługuje zażalenie-3 dni
• osobie mającej u siebie rzeczy podlegające wydaniu doręcza się postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia tej czynności-7 dni-od zatrzymania rzeczy

• uzyskanie zatwierdzenia przez sąd kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych zarządzonych w przypadkach nie cierpiących zwłoki przez prokuratora-5 dni

• wprowadzenie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych najwyżej-3 miesiące
w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia
najwyżej na kolejne -3 miesiące

• zatrzymanego należy zwolnić jeżeli nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem ozastosowanie tymczasowego aresztowania-48 godzin-od chwili zatrzymania przez uprawniony organ zatrzymanego należy zwolnić jeżeli nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania-24 godziny od przekazania go do dyspozycji sądu

• prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, rozstrzyga w przedmiocie złożonego przez oskarżonego wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego-3 dni-na postanowienie w przedmiocie wniosku przysługuje zażalenie tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie-2 miesiące-od dnia rozpoznania poprzedniego wniosku dotyczącego tego samego oskarżonego

Zobacz: Kodeks postępowania karnego

• termin tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym nie dłuższy niż-3 miesiące-termin tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania w terminie, na wniosek prokuratora sąd Iinstancji właściwy do rozpoznawania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba może przedłużyć. Maksymalnie do-12 miesięcy łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania-2 lata-od chwili pierwszego wyroku przez sąd I instancji wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie aresztowania-14 dni-przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka
• należy uchylić karę pieniężną nałożoną na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwił swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się-1 tydzień-od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną

• zajęcie mienia ruchomego osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia, wymaga zatwierdzenia postanowieniem prokuratora tymczasowe-5 dni-od daty jego dokonania tymczasowe zajęcie upada, jeżeli nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym-14 dni-od daty jego dokonania
• termin ukończenia śledztwa-3 miesiące-w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin ukończenia śledztwa-1 rok

• termin ukończenia dochodzenia-1 miesiąc-od rozpoczęcia dochodzenia prokurator nadzorujący dochodzenie może przedłużyć termin jego ukończenia-3 miesiące-od rozpoczęcia dochodzenia w razie niedokończenia dochodzenia można go przedłużyć o kolejne-3 miesiące
• usunięcie braków w akcie oskarżenia jeżeli nie odpowiada on warunkom formalnym-7 dni
• termin każdorazowej przerwy w rozprawie nie dłuższy niż - 35 dni

• sąd może odroczyć wydanie wyroku jeśli sprawa jest zawiła lub z innych powodów-7 dni

• termin do wniesienia apelacji-14 dni-od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem
• termin do wniesienia kasacji dla stron-30 dni-od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem-7 dni-od daty ogłoszenia orzeczenia
• roszczenie o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania względem oskarżonego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść lub w razie niewątpliwie niesłusznego aresztowania lub zatrzymania-1 rok-od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie wsprawie; w razie zatrzymania - od daty zwolnienia1


1 Ustawa "Kodeks postępowania karnego"

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon senioralny w tym kwartale. Taki jest plan, czekamy na realizację

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

REKLAMA

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

REKLAMA

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

Pomoc finansowa przy zakupie samochodu osobowego – nowego lub używanego. Od 1 sierpnia można składać wnioski

Zbliża się kolejna tura naboru wniosków o pomoc finansową przy zakupie samochodu osobowego. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. Nabór potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

REKLAMA