| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta inwalidzka > Dla kogo renta szkoleniowa

Dla kogo renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa została uregulowana w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona orzekana przez lekarza orzecznika ZUS w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że osoba niezdolna do pracy, po przekwalifikowaniu zawodowym, będzie mogła nadal wykonywać pracę zarobkową.

1. jest niezdolna do pracy – utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest z kolei ta osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z posiadanym zawodem.

2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy – jest on uzależniony od wieku danej osoby i wynosi odpowiednio:

- 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
- 3 lata - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
- 4 lata - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
- 5 lat - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat.

Zobacz także serwis: Godziny nadliczbowe

Dla osoby w wieku powyżej 30 lat wymagany 5-letni okres musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

3. niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych ( np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Prawo do uzyskania renty szkoleniowej nie przysługuje osobie, która osiąga przychody, bez względu na ich wysokość, z działalności określonej w art. 104 ust. 1-4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (m. in.: zatrudnienie z tytułu stosunku pracy, praca wykonywana na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej).

Stopień niezdolności do pracy ocenia lekarz orzecznik. Dokonuje on ustaleń dotyczących:

1. daty powstania niezdolności do pracy,
2. trwałości przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
3. związku przyczynowego niezdolności do pracy z określonymi okolicznościami,
4. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz
5. celowości przekwalifikowania zawodowego.

Przy ocenie celowości przekwalifikowania bierze pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne danej osoby.

Zobacz także serwis: Renta inwalidzka

Ustalenie prawa do renty następuje na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, który powinien zwierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, PESEL, wskazanie rodzaju świadczenia o które się dana osoba ubiega, podpis i numer konta, na który ma być przelana renta.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »