| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta rodzinna > Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące renty rodzinne

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą dorobić do swoich świadczeń tyle samo, co pozostali emeryci i renciści. Z tym, że jeśli świadczenie przysługuje kilku osobom, wówczas przychód jednej z nich wpływa jedynie na przysługującą jej część renty. W takiej sytuacji może ona również wnioskować o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych.

Aktualne kwoty można znaleźć w artykule: Renta rodzinna 2018 – kwota świadczenia, osoby uprawnione

Osoby uprawnione do renty rodzinnej mogą podejmować działalność zarobkową i osiągać w związku z jej wykonywaniem określone przychody. Jeśli jednak działalność, którą wykonują, podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie w ramach umowy o pracę, wykonywanie umowy zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej), wówczas przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tzw. ustawy emerytalnej) wyznaczają określone progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia lub nawet zawieszenie jego wypłaty. Zasada ta odnosi się również do osób zwolnionych z obowiązku opłacania składek z tytułu takiej działalności, np. w związku z istnieniem innego tytułu do ubezpieczenia lub ustaleniem prawa do emerytury lub renty.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Należy zaznaczyć, że przy ustalaniu przychodu wpływającego na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia ZUS uwzględnia się te jego składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także kwoty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego pracownikowi na podstawie przepisów kodeksu pracy, kwoty pobranych przez pracownika zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Polecamy: Komplet: Prawo pracy 2018. Przewodnik po zmianach + Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Ile można dorobić

Jeśli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę z tytułu działalności podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS., renta rodzinna przysługuje w dotychczas pobieranej wysokości. W przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód przekraczający 130 proc. tego wynagrodzenia, następuje zawieszenie renty. Natomiast w razie uzyskiwania przychodu w kwocie wyższej niż 70 proc., ale niższej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, renta podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia pierwszego progu zarobkowego, ale nie więcej niż o aktualnie obowiązującą maksymalną kwotę zmniejszenia.

Osoba uprawniona do renty rodzinnej, która podjęła działalność zarobkową, powinna niezwłocznie powiadomić właściwą placówkę ZUS o tym fakcie oraz o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągać. Nie musi przy tym podawać konkretnej jego wysokości, ale dokonać ogólnego stwierdzenia, czy będzie on przekraczał jeden ze wspomnianych progów zarobkowych. W tym celu powinna wypełnić druk ZUS Rw-73 Oświadczenie emeryta - rencisty o zamiarze osiągania lub nieosiągania przychodu. Jeśli dopiero ubiega się o przyznanie renty - wówczas właściwe oświadczenie powinno znaleźć się w wypełnionym wniosku.

Czytaj także

Aktualizacja: 03.06.2014

Autor:

Źródło:

GP
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »