| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta socjalna > Wniosek o rentę socjalną

Wniosek o rentę socjalną

Renta socjalna przyznawana jest osobom, które ze względu na chorobę nie wypracowały stażu ubezpieczeniowego wymaganego do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o rentę socjalną wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rentę socjalną składa się na urzędowym formularzu. Formularz dostępny jest w każdej jednostce ZUS. Można go również znaleźć na naszej stronie: Wzór wniosku o rentę socjalną.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z dołączoną do niego instrukcją, czytelnie i drukowanymi literami.

We wniosku należy podać wiele informacji. Należy podać dane personalne, dane adresowe. Określić, gdzie ma być przekazywana renta socjalna (na rachunek w banku czy do rąk przedstawiciela ustawowego) i korespondencja.

Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie co do okoliczności, które mogą spowodować odmowę przyznania renty socjalnej lub mogą spowodować zawieszenie renty socjalnej. Osoba zainteresowana musi więc m.in. zaznaczyć fakt ewentualnego osiągania przychodu z tytułu działalności zarobkowej.

Wypełniający wniosek musi pamiętać, że konieczne jest jego podpisanie. Wniosek może także podpisać przedstawiciel ustawowy ubiegającego się o rentę.

Wniosek o rentę socjalną należy złożyć we właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku, kiedy osoba zainteresowana złoży wniosek w innej jednostce ZUS, wniosek nie zostanie odrzucony. Jednostka ZUS przekaże wniosek do placówki właściwej.

Osoba wnioskująca o rentę socjalną musi zgromadzić niezbędną dokumentacje, którą należy dołączyć do wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć w zależności od okoliczności:

  • zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów,
  • zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej,
  • zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód,
  • zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania,
  • zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  • uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie i przebywanie na terytorium RP cudzoziemców lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 135 poz. 1268, z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »