| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta rodzinna > Jak napisać wniosek o rentę rodzinną

Jak napisać wniosek o rentę rodzinną

Osoby uprawnione do renty rodzinnej, aby uzyskać swoje świadczenie muszą złożyć do ZUS odpowiednio wypełniony wniosek. W niektórych przypadkach wniosek może złożyć pracodawca, ostatnio zatrudniający zmarłego, po którym przysługuje renta.

Odpowiednio wypełniony wniosek o rentę rodzinną wraz z niezbędną dokumentacją składają członkowie rodziny zmarłego. W przypadku, kiedy zmarły pozostawał w zatrudnieniu wniosek o rentę może złożyć pracodawca, który opłacał za zmarłego składki na ubezpieczenie społeczne.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje członkom rodziny osoby, która miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, lub gdy w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Renta rodzinna może przysługiwać dzieciom, wnukom, małżonkowi lub rodzicom zmarłego. W przypadku dzieci, renta może przysługiwać dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom adoptowanym.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która następnie jest dzielona na równe części między uprawnionych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udzieli członkom rodziny zmarłego prawa do renty rodzinnej, jeśli uprawnieni nie złoża odpowiedniego wniosku. ZUS nie przyznaje renty rodzinnej z urzędu.

ZUS nie przyznaje renty rodzinnej z urzędu po śmierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty. Aby uzyskać to świadczenie, należy złożyć wniosek we właściwej jednostce ZUS.

Wzór wniosku o rentę rodzinną został opracowany przez ZUS na formularzu ZUS Rp-2. Składa się on z kilku części. Wniosek taki można otrzymać w każdej terenowej placówce ZUS, jest również dostępny na stronie internetowej www.zus.pl oraz na naszej stronie.

WZÓR WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ

W końcowej części wniosku obowiązkowo należy potwierdzić prawidłowość podanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań.

ZUS może zbadać prawdziwość podanych informacji i poddać weryfikacji prawo do renty.

Wniosek o rentę rodzinną można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych (mieć ukończone 18 lat, nie być również ubezwłasnowolniony). Może to być zarówno ktoś z najbliższej rodziny, jak i osoba obca dla zainteresowanego. Ważne jest, aby działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika ZUS, a więc na podstawie zgody ubezpieczonego na dokonanie takiej czynności w jego imieniu.

Do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
  • akt ślubu, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza leczącego, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
  • oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, a w razie, gdy takiej wspólności nie było, dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku lub ugody sądowej,
  • oświadczenie stwierdzające osiąganie lub nie osiąganie przychodów z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »