Kategorie

Ważne zmiany w przepisach dotyczących spadków

inforCMS
Projekt ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku w istotny sposób zmieni przepisy kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw wprowadzając zapis windykacyjny.
Reklama

Proponowana nowelizacja wniesie istotne zmiany w aktualnych przepisach, zwiększając równocześnie swobodę spadkodawcy do dysponowania swoim majątkiem w drodze testamentu. Dotychczas nie mógł on w sposób wiążący rozdysponować poszczególnych przedmiotów, które chciał przeznaczyć konkretnym osobom. Bardzo dobrym rozwiązaniem wydaje się być zapis windykacyjny, który jest zapisem ze skutkami rzeczowymi. W porównaniu do umowy darowizny na wypadek śmierci łatwiej jest włączyć go w już istniejące przepisy i nie wywołuje on aż tylu wątpliwości. Instytucję taką przewidują m.in. przepisy włoskie, francuskie, czy belgijskie.

Definicję zapisu windykacyjnego przedstawia art. 9811 §1 k.c. Projektu poprzez wskazanie, iż przejście przepisu przedmiotu na zapisobiercę następuje z chwilą śmierci testatora i co istotne, nie wymaga podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności. W drodze tego zapisu możliwe jest również ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. Sam przedmiot zapisu jest wyłączony ze spadku. Wówczas, gdy osoba nie może być zapisobiercą bądź zapis odrzuca, nie jest on wyłączany z zawartości spadku. Obecny zapis (zwany dla odróżnienia zwykłym) wymaga dodatkowej umowy, wywołuje bowiem jedynie skutki obligacyjne.

Należy podkreślić rzecz istotną, iż zapis zwykły stanowić będzie regułę, natomiast zapis windykacyjny wyjątek, który dopuszczalny będzie jedynie w testamentach sporządzonych w formie aktu notarialnego.

W razie wątpliwości przyjmować się będzie skutek obligacyjny zapisu, którego zakres przedmiotowy jest szerszy.

Reklama

Projekt w sposób enumeratywny wylicza przedmiot zapisu windykacyjnego: rzeczy oznaczone co do tożsamości, zbywalne prawa majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. W innych przypadkach (np. rzeczy oznaczonych co od gatunku i przyszłych) możliwy będzie zapis zwykły. Skuteczność zapisu zależy od tego, czy w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu należy do testatora. Konieczne jest także, aby przedmiot na którym ustanawiane jest prawo służebności lub użytkowania wchodził w skład spadku. Zapis będzie nieważny również w momencie, gdy spadkodawca został zobowiązany do zbycia przedmiotu w chwili otwarcia spadku.

Zastrzeżenie warunku lub terminu uważane będzie za nieistniejące. Gdyby jednak zapis nie został uczyniony bez takiego zastrzeżenia, będzie on nieważny. W ostateczności może wywoływać skutki zapisu zwykłego.

Warto również wspomnieć o kwestii związanej z bezpieczeństwem wierzycieli spadkodawcy zwłaszcza w sytuacji, gdy rozdysponuje on znaczną część swego majątku w drodze zapisów. Rozwiązaniem najlepszym i najbezpieczniejszym w tej kwestii będzie odpowiedzialność zapisobierców za długi spadkowe do wartości zapisu windykacyjnego według stanu i ceny w chwili otwarcia spadku. Do momentu działu spadku zapisobiercy i spadkobiercy odpowiadają solidarnie. Natomiast po dziale spadku odpowiedzialność zapisobiercy za długi będzie proporcjonalna do wysokości przysporzenia.

Zmiany sposobu obliczania zachowku

Zmiany dotyczyć będą również sposobu obliczania zachowku. Zapis windykacyjny traktowany będzie jako darowizna, w związku z czym przy obliczaniu zachowku należy uwzględnić jego wartość. Gdy osoba upoważniona nie może uzyskać należnego jej zachowku od spadkobiercy, w pierwszej kolejności obciążony zostaje ten, kto był obdarowany najpóźniej. W związku z tym odpowiedzialność zapisobiercy wyprzedza odpowiedzialność innych obdarowanych.

Nowelizacja w dużym stopniu przywróci do łask instytucję wykonawcy testamentu. Będzie on mógł zarządzać majątkiem aż do czasu jego podziału. Projekt ustawy daje możliwość powołania więcej niż jednego wykonawcy, co dotychczas nie było spotykane.

Na przyjęcie lub odrzucenie zapisu będzie 6-miesięczny termin od dowiedzenia się o treści testamentu przez zapisobiercę. Gdy zostanie on odrzucony, wchodzi w skład spadku. Bezskuteczne będzie odrzucenie zapisu przez upadłego (gdyż miałoby na celu pokrzywdzenie wierzycieli). Możliwe również będzie ustanowienie zapisu windykacyjnego na rzecz cudzoziemca.

Z pewnością Projekt wprowadza zmiany korzystne dla przeciętnego obywatela. Będzie on mógł za pomocą jednego dokumentu (aktu notarialnego) rozporządzić w wiążący sposób swoim mieniem, a zapisobierca bez dodatkowych czynności nabędzie własność danego przedmiotu. Również w kwestii działalności przedsiębiorstwa jest to trafne rozwiązanie, gdyż umożliwi jego dalsze płynne funkcjonowanie, dzięki wyznaczeniu odpowiedniej osoby do zarządzania nim.

Aby uniknąć komplikacji, ustawa stosowana będzie wobec testamentów sporządzonych po jej wejściu w życie.


Źródło: Projekt ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o zmianie kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.