| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Egzekucja komornicza > Żądanie organu egzekucyjnego podania danych dłużnika a RODO

Żądanie organu egzekucyjnego podania danych dłużnika a RODO

Organ egzekucyjny może żądać m.in. od podmiotu zatrudniającego dłużnika (jako od innej instytucji określonej w art. 761 § 1 pkt 13 Kodeksu postępowania cywilnego) wyjaśnień i informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych, ale tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu (art. 801 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):

● ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną;
● wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Ustalanie przez komornika majątku zatrudnionego dłużnika na podstawie wskazanych przepisów (art. 761 i 801 Kodeksu postępowania cywilnego) ma konsekwencje dla podmiotów zatrudniających. Jeżeli w ocenie komornika pozyskanie od pracodawcy informacji i wyjaśnień ze wskazaniem ich rodzaju jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, pracodawca ma obowiązek ich podania.

Uprawnienie do pozyskania dodatkowych danych o dłużniku w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz udzielania pomocy na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy organ egzekucyjny lub wierzyciel będący np. innym państwem członkowskim lub państwem trzecim ma też administracyjny organ egzekucyjny.

Przykładami takich dodatkowych informacji są dane osobowe zatrudnionego dłużnika, tj. dotyczące jego miejsca zamieszkania lub pobytu albo rachunku bankowego, na który przekazywane są należności przysługujące mu od pomiotu zatrudniającego. Stanowią one dane osobowe, które są poprzez ich udostępnienie przez podmiot zatrudniający następnie przetwarzane przez organ egzekucyjny (w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 RODO).

Zgodnie z tym przepisem:

● "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO);
● "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

O dopuszczalność udostępnienia informacji przez podmioty zatrudniające na potrzeby prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego przesądza art. 6 RODO./Fot. Shutterstock
O dopuszczalność udostępnienia informacji przez podmioty zatrudniające na potrzeby prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego przesądza art. 6 RODO./Fot. Shutterstock

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »