reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Egzekucja komornicza > Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie duża nowelizacja przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego. Do największych zmian zaliczyć należy m.in. możliwość uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, ze względu na wadliwe doręczenie, poszerzenie przesłanek umorzenia postępowania z urzędu, a także zwiększenie zakresu odpowiedzialności komornika, który w pewnych okolicznościach zobowiązany będzie do utrwalenia, za pomocą urządzeń rejestrujących, czynności egzekucyjnych dokonanych poza kancelarią komorniczą.

Zmiany w przepisach postępowania egzekucyjnego nastąpią w wyniku wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpią ustawę o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r. 

Wadliwe doręczenie a rygor natychmiastowej wykonalności

Po wejściu w życie zmian sąd będzie miał możliwość uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu, ze względu na fakt, że doręczenie odpis pozwu nastąpiło na  inny adres niż  miejsce zamieszkania pozwanego aktualne w dacie doręczenia. Warto zaznaczyć, iż pozwany będzie mógł powoływać się na daną przesłankę nawet w sytuacji czasowego przebywania pod innym adresem niż wskazany przez wierzyciela.                        

W obecnym stanie prawnym na gruncie art. 346 k. p. c. pozwany może wnosić o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu w dwóch przypadkach:

  1. gdy wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania oraz
  2. gdy pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione.

Na gruncie art. 346 § 1 1 k.p.c. sąd uchyli rygor natychmiastowej wykonalności, gdy pozwany wykaże, że nie podjął żadnych czynności ze względu na podjęcie próby doręczenia pozwu przez operatora pocztowego,              a następnie awizowanie go, pod inny adres niż miejsce zamieszkania pozwanego aktualne w dacie doręczenia. Regulacja ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy mimo zachowania przez powoda należytej staranności pozwany nie otrzymywał pozwu, co skutkowało jego bierną postawą.

Umorzenie postępowania z urzędu

Zmiany w przepisach egzekucyjnych wprowadzą również nowe przesłanki umorzenia postępowania z urzędu. Po wejściu w życie zmian organ egzekucyjny będzie umarzał postępowanie z urzędu także w sytuacjach gdy:

  1. tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;
  2. egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Wyżej wymienione przesłanki funkcjonują również w obecnym stanie prawnym, jednak są one przesłankami do umorzenia postępowania na wniosek, a od 1 stycznia 2019 będą to przesłanki, na gruncie których z urzędu będzie umorzone postępowanie.

Możliwość złożenia skargi na formularzu

Od 1 stycznia 2019 roku dłużnik wobec którego prowadzone będzie postępowanie egzekucyjne będzie miał możliwość złożenia skargi na czynności komornicze na formularzu, co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie liczby przypadków odrzucania skarg z przyczyn formalnych. Wprost w treści formularza będą wskazane elementy konieczne do rozpoznania skargi. Ponadto ustawodawca nałożył na komorników obowiązek doręczenia dłużnikowi formularza skargi na czynności komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz  pouczenia strony i uczestników postępowania występujących w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o sposobie i terminie zaskarżenia czynności. Co więcej, art. 796 § 1 stanowi, iż wniosek o wszczęcie egzekucji składany komornikowi może być złożony na formularzu urzędowym.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019/ fot. Fotolia
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - 2019/ fot. Fotolia

Kasy fiskalne 2020 (PDF)29.90 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama