| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia społeczne > Co się dzieje gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

Co się dzieje gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

Powstanie wypadku przy pracy rodzi wiele obowiązków po stronie pracodawcy, m.in. zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu pracy jest on obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku, a następnie zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Zgłoszenie wypadku

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, jeżeli tylko stan zdrowia mu na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. Zgłoszenie wypadku powinno być dokonane w formie pisemnej.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Gdy dojdzie do wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenie. Do działań mających na celu eliminację lub ograniczenie zagrożenia należy zabezpieczenie miejsca wypadku. Pracodawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć:

 • wstęp osób niepowołanych na miejsce wypadku,
 • uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem,
 • dokonywanie zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia społeczne

Zawiadomienie o wypadku

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Zobacz również serwis: Opieka zdrowotna

Zespół powypadkowy

Pracodawca, który uzyskał informację o zaistniałym wypadku ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który zbada okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustali, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Skład zespołu powypadkowego jest uzależniony od przyjętego u danego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie BHP.

Obowiązki zespołu powypadkowego

Do obowiązków zespołu powypadkowego należą:

 • przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • jeśli jest to konieczne sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku,
 • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeśli pozwala na to stan jego zdrowia),
 • zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku,
 • zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 • dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku,
 • określenie środków profilaktycznych oraz wniosków w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek,
 • sporządzenie w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokołu powypadkowego (w przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy karty wypadku) oraz ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Zobacz: Bezpłatna porada prawna

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298). Zespół powypadkowy ma obowiązek przy sporządzaniu protokołu powypadkowego wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.

Protokół powypadkowy sporządzany jest w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręczany niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Czytaj także

Ekspert:

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pracodawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku.
Pracodawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku.

Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »