| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Inne

Odszkodowanie za źle wykonaną usługę

Aktualizacja: 09.02.2010

Jeżeli zawarłeś umowę o dzieło z fachowcem i prace nie zostały wykonane w prawidłowy sposób albo nie zostały wykonane w ogóle, to możesz złożyć reklamacje do wykonawcy. Jeżeli natomiast z tego powodu, że nie otrzymałeś dzieła w umówionym terminie albo odebrałeś je, ale ma ono wady, poniosłeś szkodę, to możesz żądać jej naprawienia. »

Niedozwolona klauzula w umowie

Aktualizacja: 09.02.2010

Konsument jest uprawniony do tego, aby złożyć powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. »

Zakupy w komisie

Aktualizacja: 08.02.2010

Umowa komisu jest swojego rodzaju pośrednictwem handlowym. Na jej podstawie przedsiębiorca (komisant) zobowiązuje się do sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych dla zleceniodawcy, lecz dokonuje tego we własnym imieniu. »

Reklamowanie niebezpiecznego produktu

Aktualizacja: 18.01.2010

Definicję produktu niebezpiecznego znajdziemy w kodeksie cywilnym. Wynika, iż jest to taka rzecz ruchoma, która nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można od niej oczekiwać przy uwzględnieniu jej normalnego zużycia. »

Jak poprawnie napisać umowę, gdy jesteś kupującym

Aktualizacja: 21.01.2010

Umowa sprzedaży nie musi być dokumentem skomplikowanym, wystarczy określenie stron, przedmiotu czynności prawnej, wzajemnych świadczeń. Jednakże w obawie przykrych niespodzianek w przyszłości warto poświęcić więcej czasu na dokładne jej napisanie i prześledzenie wszystkich warunków. »

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - kiedy można zrezygnować

Aktualizacja: 21.01.2010

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma tzw. prawo do namysłu. To znaczy, że w ciągu tego terminu może sprawdzić zakupioną rzecz, zastanowić czy nadal jest przekonany o słuszności swojej decyzji i ewentualnie zwrócić towar z jednoczesnym żądaniem zwrotu pieniędzy za niego. »

Swoboda zawierania umów

Aktualizacja: 21.01.2010

Zasada swobody umów wywodzi się jeszcze z początku XIX wieku. Zajmuje ona fundamentalne miejsce w prawie cywilnym. Dzięki niej osoba, która chce zawrzeć umowę ma autonomię zarówno w wyrażeniu swojej woli, jak i kształtowaniu stosunku prawnego, poprzez ustalenie treści i sposobu wykonania umowy. »

Umowa sprzedaży – jak właściwie ją napisać

Aktualizacja: 21.01.2010

Stronami umowy sprzedaży jesteśmy każdego dnia, choćby kupując gotowe produkty w sklepie. Nie spisujemy jednak przy tego typu czynnościach dodatkowych dokumentów. W pewnych sytuacjach jest to niezbędne, więc warto wiedzieć jak to zrobić prawidłowo. »

Oznakowanie CE - co powinniśmy o nim wiedzieć

Aktualizacja: 18.01.2010

Znak CE jest deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że wytwarzany przez niego wyrób spełnia minimalne określone w przepisach wymagania dotyczące danego produktu. »

Jak zareklamować wadliwy towar

Aktualizacja: 12.11.2009

Polacy nie mają świadomości swoich praw konsumenckich- wynika z informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponad 80 % kupujących rezygnuje z dochodzenia swoich praw po negatywnym rozpatrzeniu ich reklamacji. »

Co możemy zrobić w przypadku reklamy wprowadzajacej w błąd

Aktualizacja: 21.01.2010

Treść każdej reklamy powinna być rzetelna i przedstawiać prawdziwe informacje. Wynika to z prawa konsumenta do prawdziwej, rzetelnej i pełnej informacji o towarze bądź usłudze. Zazwyczaj reklama jest przeznaczona dla szerszego kręgu osób, wtedy może stanowić zagrożenie dla tzw. zbiorowych interesów konsumentów. »

„Cyfrowe prawa” konsumenta

Aktualizacja: 21.01.2010

Komisja Europejska w maju 2009 roku uruchomiła nowy przewodnik internetowy eYouGuide, który zawiera praktyczne rady dotyczące tzw. "cyfrowych praw", jakie gwarantuje europejskim konsumentom unijne prawo. »

Właściwe oznaczenia na zabawkach

Aktualizacja: 18.01.2010

Zabawka jest to dowolny wyrób lub materiał zaprojektowany lub przewidziany do używania w czasie zabawy przez dzieci w wieku do lat 14. Mogą to być klocki, lalki, zabawki pluszowe i różnego rodzaju gry. Do obrotu mogą być wprowadzane tylko takie zabawki, które nie będą stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników. »

Konsument musi znać swoje prawa

Aktualizacja: 21.01.2010

Z badania przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wynika, że ponad 85 % ankietowanych przedsiębiorców słabo zna prawo ochrony konkurencji, jednak w porównaniu z 2006 rokiem wzrosła wiedza o antykonkurencyjności konkretnych działań »

Nowe prawa pasażerów pociągów w Europie

Aktualizacja: 15.12.2009

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami, które wejdą w życie pod koniec 2009 r. pasażerowie korzystający z transportu krajowego będą objęci tymi samymi prawami i obowiązkami, jakie posiadają pasażerowie w przewozach międzynarodowych, czyli zagwarantowane będą mieli: możliwość otrzymania refundacji kosztów opóźnienia, łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz prawo do przewozu rowerów. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »