REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Inne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czym jest VAT?

VAT w Polsce występuje jako podatek od towarów i usług (PTU). Jest to podatek pośredni, a przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług, natomiast podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto.

Czytelne etykiety na produktach spożywczych

Na opakowaniach produktów spożywczych producenci będą musieli umieszczać informacje o ich wartościach odżywczych i miejscu pochodzenia. Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji o żywności. Posłowie odrzucili jednak propozycję wprowadzenia kolorystycznych oznaczeń zawartości tłuszczów, soli i cukru w wyrobie.

Sprowadzanie używanych samochodów z Niemiec – uwaga na haczyki w umowach!

Atrakcyjnie brzmiące obietnice dealera nie zawsze pokrywają się z zapisami w umowie. Niesprawdzony sprzedawca może sprzedać nam jeżdżący bubel, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Europejskie Centrum Konsumenckie w Niemczech podpowiada, na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę, by ustrzec się kupna uszkodzonego samochodu, bez prawa do jego reklamacji.

Timesharing: oszustwo czy okazja?

Wakacje w luksusowym apartamencie na Majorce przez kolejnych 10 lat aż 60% taniej? Wystarczy jeden podpis i ryczałtowa opłata. Przedstawiciele firm timesharingowych składają oferty „nie do odrzucenia”, jednak rzeczywistość nie zawsze wygląda tak różowo. Europejskie Centrum Konsumenckie wyjaśnia, czym jest timesharing w praktyce i na co należy uważać, by nie dać się oszukać.

REKLAMA

W jakich formach można zawrzeć umowę?

Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

Wakacje – jak dobrze wybrać i zawrzeć umowę

O udanych wakacjach warto zacząć myśleć już przeglądając oferty. Jak nie dać się zwieść pozorom i pojechać na zasłużony, wymarzony urlop pozbawiony przykrych niespodzianek?

Odstępne a umowne prawo odstąpienia

Polskie prawo umów rządzi się zasadą zgodnie z którą „umów należy dotrzymywać”. Oznacza to między innymi, że żadna ze stron umowy nie może jej rozwiązać  bez zgody drugiej strony. Od zasady tej istnieją nieliczne wyjątki. Chcąc odstąpić od umowy należy już przy jej redagowaniu i podpisywaniu wprowadzić dodatkowe zastrzeżenie umowne, które na to pozwoli.

Kredyt a pożyczka


Kredyt i pożyczka zwykle kojarzą się z zaciąganiem długu i bywają w języku potocznym używane zamiennie. Warto jednak zdać sobie sprawę z odmienności umowy pożyczki oraz umowy kredytu a także zapoznać się z regulacjami dotyczącymi kredytu konsumenckiego.

REKLAMA

Niedozwolone klauzule operatorów komórkowych

Operatorzy komórkowi bardzo często w umowach, a także wzorach umów, zawierają klauzule, których skutki są niekorzystne dla konsumentów. Czytając uważnie umowę warto zastanowić się czy nie zawiera ona niedozwolonych klauzul umownych, zwanych inaczej klauzulami abuzywnymi.

UOKiK ukarał pobieraczek.pl

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała właśnie decyzję, w której zakwestionowała praktyki portalu pobieraczek.pl, umożliwiającego pobieranie różnych plików.

Jak reklamować i zwracać towary zakupione przez Internet?

Coraz częściej korzystamy z udogodnienia jakie stwarzają zakupy przez Internet. Warto wiedzieć jakie prawa mamy jako konsumenci dokonujący takich zakupów.

Kiedy propozycja jest wiążącą ofertą?

Oferta jest jednym ze sposobów zawarcia umowy uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Polega on na wzajemnej wymianie oświadczeń woli stron: propozycji zawarcia umowy (oferta) i akceptacji tej propozycji, czyli jej przyjęcia. Z propozycją występuje oferent, który składa ofertę, czyli proponuje zawarcie umowy drugiej stronie, zwanej oblatem.

Reklamacje i przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Współpraca z operatorem telekomunikacyjnym nie zawsze przebiega bezproblemowo. Coraz częściej zdarza się, że pojawiają się wątpliwości co do zasadności naliczonej opłaty czy też po prostu problem z zapłatą zaległości. Warto więc wiedzieć jak reklamować takie usługi i kiedy przedawniają się roszczenia związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

Odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Allegro w wyniku błędu

Coraz więcej osób boryka się z problemem zakupu za pośrednictwem serwisu aukcyjnego w związku z wadliwą ceną. Problem ten może dotyczyć zarówno sprzedającego jak i kupującego.

Odmowa podłączenia telewizji kablowej przez operatora

Wypowiedzenie umowy z tego względu, iż konsument jest jedynym odbiorcą w budynku i taka sytuacja jest dla operatora niekorzystna jest niedozwolone.

Zmiana programu wycieczki

W przypadku, gdy część programu wycieczki nie może być z jakiegoś powodu zrealizowana, organizator turystyki jest obowiązany wykonać w ramach imprezy świadczenie zastępcze.

Zawarcie i odstąpienie od umowy timesharingu

Umowa timesharingu zawierana jest na minimum 3 lata i musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności.

Zaliczka a zadatek

Zarówno zadatek jak i zaliczka to kwoty wpłacane na poczet wykonywanej w przyszłości umowy (usługi). Uogólniając, możemy stwierdzić, iż zadatek ma charakter bezzwrotny, w przeciwieństwie do zaliczki. Różnice pomiędzy nimi pojawiają się wówczas, jeżeli z jakiejś przyczyny umowa nie zostanie zrealizowana.

Prospekt umowy timesharingu

Na przedsiębiorcy zawierającym umowę timesharingu spoczywa obowiązek informacyjny. Wszelkie informacje powinne być zawarte w prospekcie informacyjnym.

Podniesienie ceny usługi

Umowa, której efektem jest powstanie określonej rzeczy ruchomej to umowa o dzieło. W przypadku wykonywania dzieła zamiast o cenie należy mówić o wynagrodzeniu. Przepisy dopuszczają kilka sposobów ustalenia wynagrodzenia.

Odszkodowanie za źle wykonaną usługę

Jeżeli zawarłeś umowę o dzieło z fachowcem i prace nie zostały wykonane w prawidłowy sposób albo nie zostały wykonane w ogóle, to możesz złożyć reklamacje do wykonawcy. Jeżeli natomiast z tego powodu, że nie otrzymałeś dzieła w umówionym terminie albo odebrałeś je, ale ma ono wady, poniosłeś szkodę, to możesz żądać jej naprawienia.

Odstąpienie od umowy timesharingu

Jeżeli w umowie przedsiębiorca zastrzegł zwrot kosztów w przypadku odstąpienia to nabywca, rezygnując, będzie musiał takie koszty pokryć. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca może zażądać od nas dowolnej sumy.

Niedozwolona klauzula w umowie

Konsument jest uprawniony do tego, aby złożyć powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na czym polega umowa timesharingu

Timesharing to umowa, na mocy której umożliwia się korzystanie z nieruchomości (obiektu turystycznego) hotelu, ośrodka turystycznego, apartamentu, bungalowu itp. w oznaczonym czasie.

Gdy remont mieszkania przedłuża się

Umowa, w której zobowiązujemy wykonawcę do wykonania pewnych prac remontowych jest umową o dzieło.

Zakupy w komisie

Umowa komisu jest swojego rodzaju pośrednictwem handlowym. Na jej podstawie przedsiębiorca (komisant) zobowiązuje się do sprzedaży lub kupna rzeczy ruchomych dla zleceniodawcy, lecz dokonuje tego we własnym imieniu.

Odszkodowanie od sprzedawcy

Kupujący może dochodzić od sprzedawcy odszkodowania za szkody majątkowe.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - kiedy można zrezygnować

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma tzw. prawo do namysłu. To znaczy, że w ciągu tego terminu może sprawdzić zakupioną rzecz, zastanowić czy nadal jest przekonany o słuszności swojej decyzji i ewentualnie zwrócić towar z jednoczesnym żądaniem zwrotu pieniędzy za niego.

Swoboda zawierania umów

Zasada swobody umów wywodzi się jeszcze z początku XIX wieku. Zajmuje ona fundamentalne miejsce w prawie cywilnym. Dzięki niej osoba, która chce zawrzeć umowę ma autonomię zarówno w wyrażeniu swojej woli, jak i kształtowaniu stosunku prawnego, poprzez ustalenie treści i sposobu wykonania umowy.

Czego powinniśmy się dowiedzieć od sprzedawcy przed zawarciem umowy

Kupując przez internet czasami możemy nabyć kota w worku. Nie zawsze mamy też dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dotyczących samej procedury kupowania. Wobec tego na sprzedawcę zostały nałożone pewne obowiązki.

Umowa sprzedaży – jak właściwie ją napisać

Stronami umowy sprzedaży jesteśmy każdego dnia, choćby kupując gotowe produkty w sklepie. Nie spisujemy jednak przy tego typu czynnościach dodatkowych dokumentów. W pewnych sytuacjach jest to niezbędne, więc warto wiedzieć jak to zrobić prawidłowo.

Jak poprawnie napisać umowę, gdy jesteś kupującym

Umowa sprzedaży nie musi być dokumentem skomplikowanym, wystarczy określenie stron, przedmiotu czynności prawnej, wzajemnych świadczeń. Jednakże w obawie przykrych niespodzianek w przyszłości warto poświęcić więcej czasu na dokładne jej napisanie i prześledzenie wszystkich warunków.

Oznakowanie CE - co powinniśmy o nim wiedzieć

Znak CE jest deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że wytwarzany przez niego wyrób spełnia minimalne określone w przepisach wymagania dotyczące danego produktu.

Właściwe oznaczenia na zabawkach

Zabawka jest to dowolny wyrób lub materiał zaprojektowany lub przewidziany do używania w czasie zabawy przez dzieci w wieku do lat 14. Mogą to być klocki, lalki, zabawki pluszowe i różnego rodzaju gry. Do obrotu mogą być wprowadzane tylko takie zabawki, które nie będą stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników.

Co możemy zrobić w przypadku reklamy wprowadzajacej w błąd

Treść każdej reklamy powinna być rzetelna i przedstawiać prawdziwe informacje. Wynika to z prawa konsumenta do prawdziwej, rzetelnej i pełnej informacji o towarze bądź usłudze. Zazwyczaj reklama jest przeznaczona dla szerszego kręgu osób, wtedy może stanowić zagrożenie dla tzw. zbiorowych interesów konsumentów.

Reklamowanie niebezpiecznego produktu

Definicję produktu niebezpiecznego znajdziemy w kodeksie cywilnym. Wynika, iż jest to taka rzecz ruchoma, która nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można od niej oczekiwać przy uwzględnieniu jej normalnego zużycia.

Gdy produkt nie ma gwarancji napisanej w języku polskim

Często zdarza się, że produkt ma przetłumaczoną jedynie jego nazwę, natomiast nie ma żadnej wzmianki sporządzonej w języku polskim o składnikach produktu czy jego właściwościach.

Nowe prawa pasażerów pociągów w Europie

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami, które wejdą w życie pod koniec 2009 r. pasażerowie korzystający z transportu krajowego będą objęci tymi samymi prawami i obowiązkami, jakie posiadają pasażerowie w przewozach międzynarodowych, czyli zagwarantowane będą mieli: możliwość otrzymania refundacji kosztów opóźnienia, łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz prawo do przewozu rowerów.

Co zrobić, gdy gwarancja nie obejmuje całego produktu

Co należy zrobić i jakie prawa przysługują klientowi, gdy okaże się, że gwarancja nie obejmuje wszystkich wad towaru, który został zakupiony.

Jak zareklamować wadliwy towar

Polacy nie mają świadomości swoich praw konsumenckich- wynika z informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponad 80 % kupujących rezygnuje z dochodzenia swoich praw po negatywnym rozpatrzeniu ich reklamacji.

Zwrot zakupów on-line

Zwrot towaru, który się już nie podoba? Możliwe, ale tylko przy sprzedaży przez Internet – to podstawowe prawo różniące zakupy wirtualne od tradycyjnych. UOKiK zwraca uwagę na zasady obowiązujące w Sieci.

Problem z reklamacją-pomoc UOKiK

Ponad 300 tysięcy udzielonych porad i informacji, blisko 50 tysięcy wystąpień do przedsiębiorców, ok. 870 powództw — to efekt ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Jak zwrócić przeceniony towar

Często zdarza się nam kupić przeceniony towar. Czy mamy możliwość jego zwrotu, lub ewentualnie zareklamowania wadliwego zakupu?

Termin odpowiedzi na reklamację

Samo złożenie reklamacji do sprzedawcy nie powoduje jej automatycznego uznania. Przedsiębiorca powinien ustosunkować się do roszczenia konsumenta. Sprzedawca ma na to odpowiedni termin w zależności od roszczenia kupującego.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność z umową to pojęcie odnoszące się do właściwości towaru, a raczej ich braku. Może to polegać na tym, że towar nie ma cech właściwych dla rzeczy danego rodzaju albo jest niezgodny z przedstawioną próbką bądź wzorek. W języku potocznym używa się częściej określenia, ze towar ma usterki, jest wadliwy.

Mądry konsument przed urlopem

Niezależnie od sytuacji ekonomicznej panującej na światowych rynkach, wielu Polaków w okresie ferii zimowych zdecyduje się wypocząć za granicą. Przed zakupieniem wymarzonej wycieczki warto dokładnie przyjrzeć się ofercie biura podróży, klubu wakacyjnego czy linii lotniczych, by nie paść ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców i usługodawców.

Konsument musi znać swoje prawa

Z badania przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wynika, że ponad 85 % ankietowanych przedsiębiorców słabo zna prawo ochrony konkurencji, jednak w porównaniu z 2006 rokiem wzrosła wiedza o antykonkurencyjności konkretnych działań

„Cyfrowe prawa” konsumenta

Komisja Europejska w maju 2009 roku uruchomiła nowy przewodnik internetowy eYouGuide, który zawiera praktyczne rady dotyczące tzw. "cyfrowych praw", jakie gwarantuje europejskim konsumentom unijne prawo.

Wzory umów

Chcesz zawrzeć umowę, szukasz gotowych wzorów, skorzystaj z naszej bazy. Posiadamy wzory większości umów występujących w obrocie prawnym.

REKLAMA