reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o kredyt krótkoterminowy - WZÓR UMOWY

Umowa o kredyt krótkoterminowy - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z krótkim terminem spłaty (do 1 roku). Kredyty krótkoterminowe są przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.


UMOWA

O KREDYT KRÓTKOTERMINOWY

Zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


Bankiem ................................ S.A. Oddział w .............................., reprezentowanym przez:

1. ......................................................................,

2. ......................................................................,

zwanym dalej Bankiem,


a


..................................................................................................(nazwa kredytobiorcy, adres, nr KRS, NIP),  reprezentowanym przez:

1. ......................................................................,

2. ......................................................................, zwanym dalej Kredytobiorcą.


§ 1

1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie działalności kredytowej Banku ............................. S.A. oraz w dalszych postanowieniach niniejszej umowy kredytu w rachunku bieżącym  (zwanego w dalszej części kredytem) na okres od .........................................  do .............................................

2. Z tytułu udzielonego kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty do dnia ................. prowizji w wysokości .............% od kwoty przyznanego limitu kredytowego, tj. w wysokości ...................... (słownie................................................) złotych.

§ 2

1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalanej uchwałą Zarządu Banku.

2. Odsetki naliczane będą w okresach ................................ i stają się należne Bankowi w ostatnim dniu roboczym danego okresu, a w przypadku całkowitej spłaty kredytu – w dniu jego spłaty.

§ 3

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego do dnia .......................... r.

2. Po terminie określonym w ust. 1  nie zlikwidowane saldo debetowe przeniesione zostanie na rachunek zadłużenia przeterminowanego.

3. Od zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w ust. 2, Bank pobierać będzie odsetki w wysokości ...... -krotności podstawowej stopy oprocentowania, o której mowa w § 2 ust. 1 

§ 4

1. Kredytobiorca upoważnia Bank do obciążenia z tytułu należności powstałych na podstawie niniejszej umowy rachunku  Kredytobiorcy nr .................................................... umiejscowionego w .............................................................................................

2. W przypadku braku środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1,  postanowienia § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama