reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa licencyjna


UMOWA LICENCYJNA


zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwanym dalej Licencjodawcą,


a


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwanym dalej Licencjobiorcą.


§ 1

1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do znaku towarowego nr ..................................

2. Znak ten został zarejestrowany na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia ............................................... r. Odpis niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Licencjodawca oświadcza, że opłaty za prawo ochronne zostały uiszczone, a ochrona z tego prawa trwa do dnia .........................

§ 2

1. Licencjodawca udziela licencji i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w § 1 w zakresie prowadzonej działalności na okres  ...........................................

2. Udzielanie sublicencji jest niedopuszczalne.

3. Przez używanie znaku należy rozumieć oznaczanie nim produktów oraz wprowadzanie ich tak oznakowanych do sprzedaży, a także stosowanie tego znaku w reklamach tych produktów prowadzonych w jakiejkolwiek formie.

4. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do używania znaku, o którym mowa w § 1, dla oznaczania produktów wymienionych w załączniku nr 2, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

5. Strony wspólnie ustalają, że produkty, o których mowa w ust. 4, opatrzone tym znakiem muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez Licencjodawcę, które zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. Licencjobiorca obowiązany jest wskazywać na produktach i w reklamach, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania Licencjobiorcy w zakresie przestrzegania wymogów jakościowych, o których mowa w ust. 5.

8. W przypadku naruszania rygorów jakościowych, o których mowa w ust. 5, Licencjodawca może obciążyć Licencjobiorcę karą umowną, w wysokości ............................... złotych. Ponadto w takim przypadku Licencjodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na ......................................................

§ 4

1. Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia pomocy w ramach używania ww. znaku towarowego, a to poprzez udostępnienie w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy:

a) kopii dokumentacji technicznej i projektowej (opis, zastrzeżenia, rysunki, obliczenia oraz schematy),

b) wytycznych technologicznych,

c) wyników prób i badań,

d) przeprowadzenia pełnego szkolenia pracowników wskazanych przez Licencjobiorcę,

e) przekazania doświadczeń związanych z wdrożeniem.

2. Pomoc określona w ust. 1 udzielana będzie w trakcie organizowania procesu produkcyjnego wytwarzania produktów, o których mowa w § 2 ust. 4-5, oraz w trakcie rozruchu i przez okres ......................... dni od momentu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama