REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa licencyjna

REKLAMA


UMOWA LICENCYJNA


zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

...........................................,

...........................................,

zwanym dalej Licencjodawcą,


a


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

...........................................,

zwanym dalej Licencjobiorcą.


§ 1

1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawnionym do znaku towarowego nr ..................................

2. Znak ten został zarejestrowany na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia ............................................... r. Odpis niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Licencjodawca oświadcza, że opłaty za prawo ochronne zostały uiszczone, a ochrona z tego prawa trwa do dnia .........................

§ 2

1. Licencjodawca udziela licencji i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w § 1 w zakresie prowadzonej działalności na okres  ...........................................

2. Udzielanie sublicencji jest niedopuszczalne.

3. Przez używanie znaku należy rozumieć oznaczanie nim produktów oraz wprowadzanie ich tak oznakowanych do sprzedaży, a także stosowanie tego znaku w reklamach tych produktów prowadzonych w jakiejkolwiek formie.

4. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do używania znaku, o którym mowa w § 1, dla oznaczania produktów wymienionych w załączniku nr 2, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

5. Strony wspólnie ustalają, że produkty, o których mowa w ust. 4, opatrzone tym znakiem muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez Licencjodawcę, które zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. Licencjobiorca obowiązany jest wskazywać na produktach i w reklamach, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, poprzez umieszczenie oznaczenia „lic.” w sąsiedztwie znaku towarowego.

7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania Licencjobiorcy w zakresie przestrzegania wymogów jakościowych, o których mowa w ust. 5.

8. W przypadku naruszania rygorów jakościowych, o których mowa w ust. 5, Licencjodawca może obciążyć Licencjobiorcę karą umowną, w wysokości ............................... złotych. Ponadto w takim przypadku Licencjodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na ......................................................

§ 4

1. Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia pomocy w ramach używania ww. znaku towarowego, a to poprzez udostępnienie w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy:

a) kopii dokumentacji technicznej i projektowej (opis, zastrzeżenia, rysunki, obliczenia oraz schematy),

b) wytycznych technologicznych,

c) wyników prób i badań,

d) przeprowadzenia pełnego szkolenia pracowników wskazanych przez Licencjobiorcę,

e) przekazania doświadczeń związanych z wdrożeniem.

2. Pomoc określona w ust. 1 udzielana będzie w trakcie organizowania procesu produkcyjnego wytwarzania produktów, o których mowa w § 2 ust. 4-5, oraz w trakcie rozruchu i przez okres ......................... dni od momentu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej.§ 5

1. Licencjodawca ma obowiązek utrzymywać w mocy prawo z rejestracji oraz przedłużać rejestrację przez czas obowiązywania umowy licencyjnej.

2. W przypadku uchybienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Licencjobiorca ma prawo obciążyć Licencjodawcę karą umowną w kwocie .............. złotych. Nie uchybia to prawu żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższająca wartość zastrzeżonej kary umownej.

3. Licencjobiorca ma obowiązek używania znaku towarowego będącego przedmiotem licencji, przez okres oznaczony w niniejszej umowie i na warunkach w niej określonych.

§ 6

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty licencyjnej za poszczególne roczne okresy obliczeniowe w wysokości ................................... złotych w terminie ..................... dni od daty zakończenia każdego roku obliczeniowego wytwarzania przedmiotowych produktów na rachunek Licencjodawcy,  w Banku ......................... nr rach. ..........................................................

2. Licencjodawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych z tytułu nieterminowo regulowanych opłat.

§ 7

Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych (know-how) przekazanych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 8

Podczas trwania umowy Licencjobiorca nie może produkować ani sprzedawać produktów nie oznaczonych znakiem towarowym, o którym mowa w § 1, a które konkurowałyby z wyrobami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 49 poz. 508).

2. W sprawach nie uregulowanych w powyżej wymienionej ustawie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd w ..........................................................

§ 12

1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.

2. Z chwilą podpisania niniejszej umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze ustalenia stron, dotyczące przedmiotu uregulowanego niniejszą umową.

§ 13

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
            Licencjodawca                         Licencjobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa licencyjna

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dokarmiasz tu gołębie? Grożą za to drakońskie kary, nawet 50.000 zł

Od 1 sierpnia w Hong Kongu zmienia się prawo. Osoby, które będą dokarmiać dzikie zwierzęta, w tym miejskie gołębie, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 100 000 dolarów hongkońskich (50,5 tys. złotych), i więzieniem na okres roku. 

Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić za pomocą telefonu

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że z pomocą aplikacji mObywatel 2.0 można jednorazowo zmienić miejsce głosowania. Jak to zrobić?

Przechodzisz na emeryturę? Kiedy korzystnie?

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego i udowodnienie okresu ubezpieczenia to podstawowe warunki przejścia na emeryturę. Jednak wybór momentu, w którym złożysz wniosek o emeryturę, jest także ważny. Wysokość emerytury z ZUS zależy bowiem także od miesiąca, w którym zdecydujesz się przejść na emeryturę. Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Rekrutacja do szkół średnich 2024 – zasady, terminy, wnioski

Do kiedy trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych? Kiedy jest rekrutacja uzupełniająca? Do ilu szkół można złożyć dokumenty?

REKLAMA

Energetyczna linia bezpośrednia – dla kogo nowe rozwiązanie?

Energetyczna linia bezpośrednia. 7 września 2023 roku weszły w życie zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które zwiększają dostępność rozwiązania technologicznego nazywanego linią bezpośrednią. Choć przepisy w nowym kształcie obowiązują już od niemal roku, przedsiębiorcy podchodzą do tego rozwiązania z dystansem, co może wynikać z braku dostatecznej wiedzy. Wyjaśniamy więc, czym jest linia bezpośrednia i kto może z niej skorzystać.

MON: Zmiany w dodatkach stażowych i awansach. Odejścia z wojska. Karta Rodziny Wojskowej

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz zapowiedział w Sejmie korzystne zmiany dla sił zbrojnych jak i poszczególnych żołnierzy. Przed nami modernizacja wojsk i więcej pieniędzy na wynagrodzenia mundurowych.

Rewolucja w Policji? Szkolenia 100% stacjonarne są historią? Szkolenia hybrydowe! Pierwsze zawodowe podoficerskie

Od 20 maja do 10 czerwca szkolenia hybrydowe policjantów. W Krakowie. Wdrożenie tego rozwiązania w całej Polsce zostałoby (prawdopodobnie) przyjęte z zadowoleniem przez mundurowych.

8 tys. zł dotacji do wzięcia. Rusza pilotażowy projekt wsparcia cyfryzacji mikro- oraz małych i średnich firm

8 tys. zł dotacji do wzięcia przez 195 przedsiębiorstw. Bank Światowy wybrał Koalicję na rzecz Polskich Innowacji (KPI) do wdrożenia w Polsce pilotażowego projektu wsparcia cyfryzacji mikro- oraz małych i średnich firm. Nabór do projektu rozpocznie się 23 maja 2024 r.

REKLAMA

Zmiany dla rolników. Oznaczanie graficzne składników pochodzących od owadów i gotowe strefy produkcji rolniczej. Propozycje Kukiz'15 i PiS

W środę poseł Jarosław Sachajko z partii Kukiz’15 ogłosił trzy nowe projekty ustaw, które zostaną złożone przez klub PiS i koło Kukiz’15. 

Od 1100 zł do 4400 zł – tyle można dostać na skończenie studiów. Wnioski na rok akademicki 2024/2025 są już przyjmowane.

Od 1100 zł do 4400 zł – tyle można dostać na skończenie studiów. Wnioski na rok akademicki 2024/2025 są już przyjmowane. Jednak trzeba spełnić określone warunki.

REKLAMA