| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Więziennictwo > Organy postępowania > Kompetencje sądu pierwszej instancji w postępowaniu karnym wykonawczym

Kompetencje sądu pierwszej instancji w postępowaniu karnym wykonawczym

Sąd, który w pierwszej instancji wydał wykonywane orzeczenie, jest właściwy we wszystkich sytuacjach postępowania wykonawczego, za wyjątkiem spraw przekazanych do właściwości innych organów, w szczególności sądu penitencjarnego (art. 2 Kodeksu ).

Jedną z podstawowych zasad polskiego prawa karnego wykonawczego jest istnienie domniemania właściwości sądu, który wydał wyrok w sprawie w pierwszej instancji, także w postępowaniu wykonawczym (Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 21 maja 2008 r., II AKo 77/08, Prokuratura i Prawo rok 2009, Nr 1, poz. 52, str. 21).

W praktyce skutkuje to tym, że po uprawomocnieniu się wyroku co do zasady decyzję podejmuje sąd, który już w sprawie orzekał jako sąd pierwszej instancji. W zależności od rodzaju sprawy będzie to sąd rejonowy lub sąd okręgowy. Podana zasada nie jest jednak niezmienna. Mówi o tym treść art. 3§1 kkw, w którym spotkamy często używane ogólne sformułowanie: „chyba, że ustawa stanowi inaczej”. Kodeks karny wykonawczy za organy postępowania wykonawczego uważa także sądy penitencjarne, sądy wojskowe oraz inne organy wymienione w art. 2 Kodeksu karnego wykonawczego. Są nimi:
1. prezes sądu lub upoważniony sędzia;
2. sędzia penitencjarny;
3. dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna;
4. sądowy kurator zawodowy;
5. sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny;
6. urząd skarbowy;
7. odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;
8. inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Analiza całości tekstu Kodeksu karnego wykonawczego pokazuje, że ustawodawca ustanowił sąd, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji kompetentnym w szeregu spraw.

Sąd pierwszej instancji (sądem tym jest sąd rejonowy lub sąd okręgowy), który w szczególności:
1. rozpoznaje skargi na niezgodne z prawem decyzje organów wykonawczych złożone przez skazanych nieodbywających kary pozbawienia wolności;
2. może wstrzymać wykonanie zaskarżonych decyzji;
3. kieruje orzeczenie do wykonania z uwzględnieniem wymagań określonych;
4. rozstrzyga wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzuty co do obliczenia kary;
5. umarza postępowanie wykonawcze;
6. zawiesza postępowanie wykonawcze;
7. kierując do wykonania orzeczenie o pozbawieniu wolności, zawiadamia sąd opiekuńczy lub inny właściwy organ;
8. może zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie, jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia;
9. orzeka w przedmiocie zatarcia skazania, jeżeli nie nastąpiło ono z mocy prawa;
10. orzeka w sprawach dotyczących wykonania kary grzywny:

Zobacz również serwis: Prawo karne wykonawcze

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »