reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy karne > Więziennictwo > Organy postępowania > Czy od decyzji dyrektora zakładu można się odwołać?

Czy od decyzji dyrektora zakładu można się odwołać?

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej skazany jako strona postępowania wykonawczego ma prawo zaskarżyć do sądu decyzję prezesa sądu lub upoważnionego sędziego, sędziego penitencjarnego, dyrektora zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektora okręgowego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub też osoby kierującej innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego. Podstawą skargi jest w tym przypadku niezgodność z prawem wydanych decyzji.

Prawo skazanego do skarżenia niezgodnych z prawem decyzji wskazanych organów wykonawczych wynika z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W art. 78 Konstytucji czytamy, że „Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa”.

Omawiany środek zaskarżania normuje art. 7 Kodeksu karnego wykonawczego. Jak zostało wcześniej wspomniane podstawą skargi może być jedynie zarzut niezgodności z prawem wydanej decyzji. Skarżący może zarzucić decyzji naruszenie Kodeksu karnego wykonawczego lub innej ustawy, a nawet innego aktu prawnego o charakterze wykonawczym. Skarga może zarzucać decyzji naruszenie zarówno prawa materialnego jak i procesowego.

Pojęcie decyzji we wskazanym przepisie użyte zostało w szerokim znaczeniu. Przyjmuje się, że skazanemu przysługiwać będzie także co do zasady prawo skargi od wydanych przez wymienione powyżej organy „zezwoleń”, „zgód” itd. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 października 1985 r., „użycie tej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakteru prawnego danego aktu jako decyzji, jeżeli jest to zgodne z art. 104 k.p.a., akt rozstrzygający merytorycznie indywidualną sprawę należącą do właściwości organu administracji państwowej".

Skarga na decyzję przysługuje skazanemu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji. Zawsze decyzję ogłasza się lub doręcza z wyraźnym pouczeniem o sposobie i terminie jej zaskarżenia. Skargę składa się do organu, który ją wydał. Organ na tym etapie postępowania przychylając się do argumentów skarżącego może sam zmienić decyzję w całości zgodnie z jego żądaniem (skarga jako środek zaskarżenia względnie dewolutywny). Jeżeli jednak organ, który wydał zaskarżoną decyzję nie podziela argumentów przedstawionych w skardze, musi niezwłocznie przekazać sprawę do właściwego sądu.

Zobacz również serwis: Oskarżony przed sądem

Jedną z cech charakterystycznych skargi jest to, że co do zasady jej złożenie zgodne z procedurą nie wstrzymuje zaskarżonej decyzji. Wstrzymać wykonanie decyzji może jedynie sąd powołany do rozpoznania sprawy. Odmowa wstrzymania wykonania skarżonej decyzji nie wymaga w tym przypadku uzasadnienia.

Jedną z najważniejszych zalet omawianego środka zaskarżenia jest jego nieskomplikowana forma. Minimalny formalizm sprawia, że przygotowanie skargi nie powinno stwarzać problemów skarżącemu. Powinien on jednak pamiętać o dokładnym określeniu zaskarżonego rozstrzygnięcia, a także wyjaśnić czego się domaga. Dodatkowo sama skarga może być złożona w formie pisemnej ale także ustnie do protokołu.

W sytuacji, w której autorem skargi jest obrońca powinna ona zawierać wymienienie zarzutów stawianych decyzji oraz uzasadnienie.

Sąd rozpoznaje skargę na posiedzeniu. To oznacza, że w postępowaniu przewidziany jest udział zarówno skarżącego jak i jego obrońcy, a także prokuratora.

Po rozpatrzeniu skargi sąd może podjąć następujące rozstrzygnięcia:

  • utrzymać decyzję w mocy;
  • uchylić lub zmienić zaskarżone orzeczenia;
  • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że skarga stanowi ważny środek ochrony praw skazanego jako strony postępowania wykonawczego.

Zobacz również serwis: Prawo karne wykonawcze

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama