Kategorie

Podatki, Postępowanie

Postępowanie podatkowe wiąże się z pewnymi kosztami. Jakie są to koszty i kto będzie je ponosił?
Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Mianem biegłego rewidenta określamy osobę uprawnioną do badania sprawozdań finansowych.