Kategorie

Umowy, Czynność prawna

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przedmiot opodatkowania ww. podatkiem stanowią czynności określone ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warunek

Przez warunek rozumie się zastrzeżenie ważności czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
Przez pełnomocnictwo należy rozumieć czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.
Przez oświadczenie woli należy rozumieć przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.
Przez formę czynności prawnej należy rozumieć sposób wyrażenie czynności na zewnątrz.
Przez czynność prawną należy rozumieć świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie, które zmierza do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli składających się na treść czynności prawnej.