| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Zasiłki > Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest formą finansowego wsparcia w związku ze śmiercią najbliższej osoby. Państwo pokrywa koszty poniesione w związku z pogrzebem. O zasiłek pogrzebowy można starać się w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby najbliższego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego,
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę

Za członków rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę należy uznać:

- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
- przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
- wnuki i rodzeństwo,
- małżonek (wdowa i wdowiec),
- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. 

Zobacz też serwis: Emerytury

Komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tej osobie, która sfinansowała koszty pogrzebu.
Może on przysługiwać również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli tylko owa instytucja pokryła koszty pogrzebu. Jeżeli pogrzeb został sfinansowany przez kilka osób lub podmiotów, to zasiłek dzieli się pomiędzy te osoby lub podmioty.

Zobacz też: Sprawy urzędowe

W jakiej wysokości jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

Od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. zasiłek pogrzebowy będzie wynosił 6632,76 zł

Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy powinna dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
· wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - druk ZUS Z-12
· skrócony odpis aktu zgonu,
· oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzonych przez bank,
· dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawcy z osobą zmarłą, jeżeli ubiegamy się o zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny, który sam nie był objęty ubezpieczeniem rentowym,
· zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu osoby składającej wniosek.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w jednostce ZUS właściwej według aktualnego miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy.

Zobacz też: Pomoc społeczna

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK