| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za końcowy efekt.


§ 3

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień .........................................


§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypad­kach:

1. przerwy w dostawie nośników energii,

2. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,

3. ewentualnego zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywa­nia robót będących przedmiotem niniejszej umowy.


§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.


§ 6

1.  Wstępna wartość robót określona jest na podstawie ..................................................................................................i wynosi ..............................................................  (słownie ......................................................................................).

2. Przekroczenie wstępnej wartości robót o ...................... % nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie ......................... stano­wiącego załącznik nr ..................... do umowy.

4. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Wykonawcy przedpłaty odpowia­dającej ................................ miesięcznemu zapasowi materiałów, to jest w wysokości ................................................ złotych. Zamawiający dokona przedpłaty w terminie ................................. dni od daty podpisania umowy na konto bankowe Wykonawcy nr ....................... w ................................ .

5. Wykonawca spłacać będzie otrzymaną przedpłatę w sposób następujący .............................................. .


§ 7

1. Dostarczone przez Zamawiającego materiały rozliczane będą w oparciu o noty księgowe płatne w terminie ......................  dni od daty ich doręczenia.

2. Dostarczane przez Zamawiającego maszyny i urządzenia rozliczane będą przez strony w kosztorysie powykonawczym.

3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty, będą przez Zamawiającego realizowane w terminie ................. dni od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.


§ 8

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ................ najdalej w terminie .............................. dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »