| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za końcowy efekt.


§ 3

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień .........................................


§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypad­kach:

1. przerwy w dostawie nośników energii,

2. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,

3. ewentualnego zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywa­nia robót będących przedmiotem niniejszej umowy.


§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.


§ 6

1.  Wstępna wartość robót określona jest na podstawie ..................................................................................................i wynosi ..............................................................  (słownie ......................................................................................).

2. Przekroczenie wstępnej wartości robót o ...................... % nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie ......................... stano­wiącego załącznik nr ..................... do umowy.

4. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Wykonawcy przedpłaty odpowia­dającej ................................ miesięcznemu zapasowi materiałów, to jest w wysokości ................................................ złotych. Zamawiający dokona przedpłaty w terminie ................................. dni od daty podpisania umowy na konto bankowe Wykonawcy nr ....................... w ................................ .

5. Wykonawca spłacać będzie otrzymaną przedpłatę w sposób następujący .............................................. .


§ 7

1. Dostarczone przez Zamawiającego materiały rozliczane będą w oparciu o noty księgowe płatne w terminie ......................  dni od daty ich doręczenia.

2. Dostarczane przez Zamawiającego maszyny i urządzenia rozliczane będą przez strony w kosztorysie powykonawczym.

3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty, będą przez Zamawiającego realizowane w terminie ................. dni od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.


§ 8

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ................ najdalej w terminie .............................. dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK