| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - WZÓR UMOWY

Umowa ta stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.


UMOWA PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Przewłaszczającym,

a

Bankiem ................................ z siedzibą w ................................. , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ...................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Bankiem.


§ 1

1. Strony oświadczają, że w dniu ......................... pomiędzy nimi została zawarta umowa kredytu bankowego nr ....................... (zwana dalej „umową kredytu”), na mocy której Bank udzielił Przewłaszczającemu kredytu (zwanego w dalszej części umowy „kredytem”) na łączną kwotę ............................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Harmonogram i wysokość rat kredytu określa szczegółowo załącznik nr .............. do umowy kredytu, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu Przewłaszczający przenosi na Bank własność następujących rzeczy ruchomych:

1. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

2. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

3. ............................................... –  o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

zwane dalej „przewłaszczonymi rzeczami”.

2. Przewłaszczający oświadcza, że przewłaszczane rzeczy określone w ust.1 stanowią jego wyłączną własność, znajdują się w jego posiadaniu, nie są obciążone prawami osób trzecich, jednocześnie oświadcza, że rozporządzanie nimi przez niego nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym lub umownym.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK