| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa zastawu na prawach - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu na prawach - WZÓR UMOWY

Przedmiotem zastawu mogą być również zbywalne prawa. Umowa dotycząca zastawu na prawach powinna być sporządzona w formie pisemnej z datą pewną.

2. Od chwili gdy spółka ................................. sp. z o.o. otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 wraz z egzemplarzem niniejszej umowy Zastawnik będzie wykonywał prawo głosu z zastawionych udziałów. Uprawnienie Zastawnika wygasa wraz z wygaśnięciem zastawu.

§ 5

W przypadku zbycia udziałów Zastawca ma obowiązek poinformować nabywcę o obciążeniu go prawem zastawu.

§ 6

W przypadku nie zapłacenia Zastawnikowi kwoty .................. zł (.......................................................) zaspokojenie jego roszczeń nastąpi według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. 

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Zastawnika.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla spółki ............................... sp. z o.o...........................................          ...........................................
               Zastawnik                                    Zastawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu na prawach

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK