| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Praca > Umowa o pracę z prezes zarządu spółki - WZÓR UMOWY

Umowa o pracę z prezes zarządu spółki - WZÓR UMOWY

Umowa o pracę zawarta w związku z powołaniem na funkcję prezesa zarządu oraz powierzeniem obowiązków, związanych z faktycznym zarządzaniem spółką. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

2.    W celu wykonania postanowień ustępu poprzedniego Pracownik ma prawo do uczestniczenia w określonych kursach i szkoleniach.

3.    Koszty takich kursów i szkoleń zostaną pokryte przez Spółkę. Jeśli jednorazowy koszt przekracza kwotę 10.000 zł Pracownik obowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej.


W przypadku przerwy w wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych dłuższej niż 14 dni, bez względu na przyczynę (urlop, czasowa niezdolność do pracy itp.) Pracownik obowiązany jest dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia ciągłości pracy przedsiębiorstwa, w szczególności obowiązany jest wyznaczyć zastępujące go osoby, stosownie je umocować oraz dokonywać okresowej kontroli realizacji zadań. Niezwłocznie po zakończeniu przerwy  obowiązany jest dokonać całościowego przeglądu zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie podczas jego nieobecności.

VI. Odpowiedzialność

Za szkody wyrządzone Spółce w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych niniejszą umową Pracownik odpowiada na zasadach ogólnych.

VII. Czas obowiązywania umowy.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres kadencji Zarządu, którego członkiem jest Pracownik (na czas określony). Umowa wygasa w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy poprzedzający wygaśnięcie kadencji. Niezależnie od terminu odbycia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa wyżej umowa niniejsza wygaśnie najpóźniej w dniu 30 grudnia 2007 roku.

VIII. Rozwiązanie umowy

1.    Spółka może rozwiązać niniejszą umowę  z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.    Pracownik może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia (art.33 kodeksu pracy).

IX. Poufność umowy

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy objęte są ścisłą tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Treść niniejszej umowy nie może zostać ujawniona jakimkolwiek osobom trzecim bez zgody zainteresowanych stron.

X. Postanowienia końcowe

1.    Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Pracownika jeden pozostający w dyspozycji Spółki, jeden pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.    Umowa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001r. i z tym dniem Pracownik rozpoczyna świadczenie pracy na podstawie niniejszej umowy.....................................                                                                      ....................................
podpis pracodawcy                                                                       podpis pracownika

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o pracę z prezes zarządu spółki

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK