Kategorie

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1994-08-25
  • Data wejścia w życie: 1995-01-01
  • Data obowiązywania: 1995-01-01
  • Z mocą od: 1995-01-01
  • Dokument traci ważność: 2000-12-04
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

Dziennik Ustaw