REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1755

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach:

1) w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu:

a) inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów,

b) gospodarka wodno-ściekowa,

c) budowa lub modernizacja dróg lokalnych,

d) ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,

e) inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,

f) kształtowanie przestrzeni publicznej;

2) w ramach poddziałania:

a) wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,

b) wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,

c) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

– modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego,

– inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN,

d) wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa,

e) wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,

f) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,

g) wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

h) płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;

3) w 2015 r. w ramach:

a) działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów,

b) poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

c) poddziałania pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;

4) w 2016 r. w ramach poddziałania:

a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu,

b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

c) pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

d) pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

§ 2. [Wysokość limitów środków]

Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 października 2015 r. (poz. 1755)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków

w euro na operacje typu

inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wysokość limitów środków

w euro na operacje typu

gospodarka wodno-

-ściekowa

Wysokość limitów środków

w euro na operacje typu

budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wysokość limitów środków

w euro na operacje typu ochrona zabytków

i budownictwa tradycyjnego

Wysokość

limitów

środków

w euro na

operacje

typu

inwestycje

w obiekty

pełniące

funkcje

kulturalne

Wysokość limitów środków

w euro na operacje typu

kształtowanie

przestrzeni publicznej

Wysokość limitów środków

w euro razem

dolnośląskie

2 709 360

10 347 490

15 521 235

1 007 872

5 375 320

1 343 830

36 305 107

kujawsko-pomorskie

3 324 690

14 958 431

19 000 000

1 886 579

886 579

1 000 000

41 056 279

lubelskie

4 121 280

19 593 108

29 197 080

2 710 566

1 626 340

1 084 226

58 332 600

lubuskie

1 335 600

7 370 067

17 196 824

1 364 827

1 000 000

364 827

28 632 145

łódzkie

3 858 930

21 027 884

14 018 590

1 947 026

973 513

973 513

42 799 456

małopolskie

1 698 120

16 145 684

18 452 210

2 306 526

4 613 053

4 613 052

47 828 645

mazowieckie

6 830 640

16 801 692

39 203 947

3 111 424

1 866 854

1 244 570

69 059 127

opolskie

1 397 610

10 500 000

9 000 000

1 642 386

1 000 000

2 100 000

25 639 996

podkarpackie

1 679 040

20 415 143

20 415 144

2 268 349

907 339

1 361 010

47 046 025

podlaskie

3 410 550

12 566 909

23 338 546

1 595 798

1 196 849

1 196 848

43 305 500

pomorskie

2 523 330

7 861 802

21 000 000

1 603 433

0

1 603 433

34 591 998

śląskie

1 144 800

14 934 455

14 500 000

1 635 248

635 248

1 000 000

33 849 751

świętokrzyskie

1 955 700

14 117 350

14 000 000

1 562 075

800 000

762 075

33 197 200

warmińsko-mazurskie

3 572 730

7 967 012

30 000 000

2 109 279

1 054 639

1 054 640

45 758 300

wielkopolskie

5 256 540

17 415 817

30 000 000

2 634 212

1 317 106

1 317 106

57 940 781

zachodniopomorskie

2 881 080

11 264 119

20 919 079

1 787 956

983 376

804 580

38 640 190

Razem

47 700 000

223 286 963

335 762 655

31 173 556

24 236 216

21 823 710

683 983 100

 

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

2 738 436

pozostałe województwa

15 265 743

Razem

18 004 179

 

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

2 281 500

pozostałe województwa

12 718 500

Razem

15 000 000

 

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków

w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt

Wysokość limitów środków

w euro w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego

Wysokość limitów środków

w euro w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego

Wysokość limitów środków

w euro razem

mazowieckie

15 294 900

160 186 712

20 512 359

195 993 971

pozostałe województwa

86 705 100

908 080 788

116 282 297

1 111 068 185

Razem

102 000 000

1 068 267 500

136 794 656

1 307 062 156

 

2) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

3 648 750

pozostałe województwa

33 851 250

Razem

37 500 000

 

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

10 257 813

kujawsko-pomorskie

0

lubelskie

27 368 064

lubuskie

3 433 170

łódzkie

4 503 430

małopolskie

6 838 541

mazowieckie

6 852 441

opolskie

972 963

podkarpackie

35 054 473

podlaskie

14 524 950

pomorskie

3 280 276

śląskie

17 110 252

świętokrzyskie

8 214 589

warmińsko-mazurskie

0

wielkopolskie

583 778

zachodniopomorskie

0

Razem

138 994 740

 

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

40 247 026

pozostałe województwa

250 240 352

Razem

290 487 378

 

F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

41 428 469

kujawsko-pomorskie

58 674 775

lubelskie

66 170 671

lubuskie

17 217 586

łódzkie

54 503 208

małopolskie

23 708 285

mazowieckie

107 089 362

opolskie

21 819 951

podkarpackie

22 257 930

podlaskie

51 760 457

pomorskie

34 909 050

śląskie

16 147 769

świętokrzyskie

26 709 516

warmińsko-mazurskie

48 019 688

wielkopolskie

92 456 568

zachodniopomorskie

35 124 449

Razem

717 997 734

 

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

8 124 922

pozostałe województwa

56 874 450

Razem

64 999 372

 

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

18 040 144

pozostałe województwa

111 960 173

Razem

130 000 317

 

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

mazowieckie

1 094 940

pozostałe województwa

8 805 060

Razem

9 900 000

 

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

mazowieckie

16 737 652

pozostałe województwa

87 222 918

Razem

103 960 570

 

C. Poddziałania pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

6 121 999

kujawsko-pomorskie

4 606 216

lubelskie

19 278 411

lubuskie

2 222 168

łódzkie

13 126 979

małopolskie

18 321 849

mazowieckie

20 161 392

opolskie

2 384 048

podkarpackie

17 689 046

podlaskie

6 710 653

pomorskie

3 281 745

śląskie

6 872 533

świętokrzyskie

10 507 470

warmińsko-mazurskie

3 237 596

wielkopolskie

9 962 965

zachodniopomorskie

2 678 375

Razem

147 163 445

 

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

19 145 040

kujawsko-pomorskie

27 711 079

lubelskie

37 976 468

lubuskie

8 073 737

łódzkie

29 129 635

małopolskie

13 412 469

mazowieckie

54 681 883

opolskie

11 038 483

podkarpackie

11 698 532

podlaskie

28 123 153

pomorskie

16 771 056

śląskie

8 215 957

świętokrzyskie

14 812 792

warmińsko-mazurskie

22 729 722

wielkopolskie

45 080 189

zachodniopomorskie

16 067 248

Razem

364 667 443

 

B. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro razem

mazowieckie

32 200 000

4 994 781

37 194 781

pozostałe województwa

167 800 000

26 028 706

193 828 706

Razem

200 000 000

31 023 487

231 023 487

 

C. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

4 066 960

kujawsko-pomorskie

6 053 872

lubelskie

12 583 775

lubuskie

1 324 608

łódzkie

8 578 906

małopolskie

11 021 152

mazowieckie

14 622 430

opolskie

2 576 776

podkarpackie

7 140 465

podlaskie

7 109 419

pomorskie

3 466 747

śląskie

3 125 247

świętokrzyskie

5 805 508

warmińsko-mazurskie

3 580 581

wielkopolskie

10 141 530

zachodniopomorskie

2 287 019

Razem

103 484 995

 

D. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

dolnośląskie

6 121 999

kujawsko-pomorskie

4 606 216

lubelskie

19 278 411

lubuskie

2 222 168

łódzkie

13 126 979

małopolskie

18 321 849

mazowieckie

20 161 392

opolskie

2 384 048

podkarpackie

17 689 046

podlaskie

6 710 653

pomorskie

3 281 745

śląskie

6 872 533

świętokrzyskie

10 507 470

warmińsko-mazurskie

3 237 596

wielkopolskie

9 962 965

zachodniopomorskie

2 678 375

Razem

147 163 445

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
  • Data wejścia w życie: 2015-11-14
  • Data obowiązywania: 2023-09-21
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA