REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-58/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin - Niemcy) - INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej - Dyrektywa 2003/87/WE - Artykuł 10a - Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji - Okres 2013 - 2020 - Decyzja 2011/278/UE - Artykuł 3 lit. h) - Pojęcie „podinstalacji wytwarzającej emisje procesowe” - Emisje pochodzące ze spalania niezupełnie utlenionego węgla - Pozostałości ciekłe - Wyłączenie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-240/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) - E (Odesłanie prejudycjalne - Obywatel państwa trzeciego przebywający nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego - Zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego - Dyrektywa 2008/115/WE - Artykuł 6 ust. 2 - Decyzja nakazująca powrót - Zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich - Wpisy do celów odmowy wjazdu na obszar Schengen - Obywatel legitymujący się ważnym dokumentem pobytowym wydanym przez inne państwo członkowskie - Konwencja wykonawcza do układu z Schengen - Artykuł 25 ust. 2 - Procedura konsultacji między państwem członkowskim, które dokonało wpisu do celów odmowy wjazdu, a państwem członkowskim, które wydało dokument pobytowy - Termin - Brak zajęcia stanowiska przez konsultowane umawiające się państwo - Wpływ na wykonanie decyzji nakazującej powrót i decyzji o zakazie wjazdu)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-654/16, C-657/16 i C-658/16: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 stycznia 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) - Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) / Commissione Nazionale per le SocietĂ  e la Borsa (Consob) (Odesłanie prejudycjalne - Prawo spółek - Dyrektywa 2004/25/WE - Oferty przejęcia - Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi - Możliwość dostosowania ceny oferty w okolicznościach i zgodnie z kryteriami, które są jasno ustalone - Uregulowanie krajowe przewidujące ustalenie ceny oferty na poziome ceny stwierdzonej w przypadku zmowy pomiędzy oferentem lub osobami działającymi z nim w porozumieniu a jednym lub kilkoma zbywcami - Pojęcie „jasno ustalonego kryterium”)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-678/16 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. - Monster Energy Company / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Odwołanie - Regulamin postępowania - Artykuł 181 - Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „HotoGo self-heating can technology” - Złożony znak towarowy - Zgłoszenie do rejestracji - Sprzeciw - Oddalenie - Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-101/17 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. - Verus Eood / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Maquet GmbH (Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy LUCEO - Unieważnienie prawa do znaku towarowego)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-499/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 31 maja 2017 r. w sprawie T-637/15 Alma - The Soul of Italian Wine / EUIPO - Miguel Torres, wniesione w dniu 17 sierpnia 2017 r. przez Miguel Torres, SA

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-536/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie T-333/15, Josel /EUIPO - Nationale-Nederlanden Nederland, wniesione w dniu 11 września 2017 r. przez Josel, SL

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-559/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-309/16, Cafés Pont / EUIPO, wniesione w dniu 21 września 2017 r. przez Cafés Pont SL

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-668/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 września 2017 r. w sprawie T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 28 listopada 2017 r. przez Viridis Pharmaceutical Ltd.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-695/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin käräjäoikeus (Finladia) w dniu 12 grudnia 2017 r. - Metirato Oy w likwidacji / Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-704/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 15 grudnia 2017 r. - D. H. / Ministerstvo vnitra

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-705/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt (Szwecja) w dniu 15 grudnia 2017 r. - Patent-och registreringsverket / Mats Hansson

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-716/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 22 grudnia 2017 r. - A

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-724/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finnlandia) w dniu 22 grudnia 2017 r. - Vantaan kaupunki / Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-729/17: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2017 r. - Komisja Europejska / Republika Grecka

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-19/18 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 31 maja 2017 r. w sprawie T-17/16, MS / Komisja, wniesione w dniu 5 stycznia 2018 r. przez MS

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-27/18: Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Bułgarii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-415/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Portugalia) - David Fernando Leal da Fonseca / Varzim Sol - Turismo, Jogo e AnimaçĂŁo, SA

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-269/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg - Niemcy) - Andreas Niemeyer / Brussels Airlines SA/NV

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-277/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez l’Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Heinz-Gerhard Albrecht / TUIfly GmbH

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-420/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 grudnia 2017 r. - Komisja Europejska / Republika Francuska

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-534/17: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Ursula Kaufmann, Viktor Schay / TUIfly GmbH

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-639/16 P: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. - FV / Rada (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Ocena - Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej - Postępowanie w sprawie oceny za 2013 r. - Oddalenie skargi w pierwszej instancji - Skład orzekający, który wydał wyrok w pierwszej instancji - Procedura mianowania sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej - Sąd ustanowiony ustawą - Zasada sędziego mianowanego zgodnie z prawem)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-869/16: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. - Wenger / EUIPO - Swissgear (SWISSGEAR) {Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy SWISSGEAR - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i art. 95 rozporządzenia 2017/1001]}

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-250/17: Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. - avanti / EUIPO (avanti) Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego avanti - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA