REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej”[COM(2017) 291 final]

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE”[COM(2017) 358 final]

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)”[COM(2017) 343 final - 2017/0143 (COD)]

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dokument otwierający debatę dotyczący społecznego wymiaru Europy”[COM(2017) 206],„Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Ustanowienie Europejskiego filaru praw socjalnych«”[COM(2017) 250 final] oraz „Wniosek w sprawie międzyinstytucjonalnej proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych”[COM(2017) 251 final]

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE”[COM(2017) 262 final - 2017/0102 (COD)]

Strony 160 - 160 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący odnowionego programu UE dla szkolnictwa wyższego”[COM(2017) 247 final]„Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego«”[COM(2017) 248 final]

Strony 167 - 167 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa”[COM(2017) 424 final - 2017/0190(COD)]

Strony 174 - 174 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejskie ramy interoperacyjności - strategia wdrażania”[COM(2017) 134 final]

Strony 176 - 176 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii ”[COM(2017) 280 final - 2017/0128 (COD)]

Strony 181 - 181 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe”[COM(2017) 275 final - 2017/0114 (COD)] oraz „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów”[COM(2017) 276 final - 2017/0115 (CNS)]

Strony 188 - 188 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europa w ruchu - Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich”[COM(2017) 283 final]

Strony 195 - 195 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową - rozdział w sprawie handlu i zrównoważonego rozwoju”

Strony 201 - 201 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wymiana i ochrona danych osobowych w zglobalizowanym świecie”[COM(2017) 7 final]

Strony 209 - 209 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020)”[COM(2017) 385 final - 2017/0163 (COD)]

Strony 215 - 215 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Polityka gospodarcza strefy euro w 2017 r.” (opinia dodatkowa)

Strony 216 - 216 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Polska - Pomoc państwa SA.46981 (2016/N) - Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w przemyśle stoczniowym Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Hiszpania - Pomoc państwa SA.47912 (2017/NN) - Zachęty ekologiczne dla elektrowni węglowych - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8523 - BD/Bard)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8798 - TA Associates/OTPP/Flexera Holdings)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8594 - COSCO SHIPPING/OOIL)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa i ochrony w Parlamencie Europejskim - Decyzja Prezydium z dnia 15 stycznia 2018 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00% na dzień 1 marca 2018 r. - Kursy walutowe euro

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 6/2018 - „Swobodny przepływ pracowników - zapewniono podstawową swobodę, lecz lepsze ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby mobilność pracowników”

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA