REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-15/18: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2018 r. - OCU / EBC

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-16/18: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2018 r. - Activos e Inversiones Monterroso / SRB

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-862/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. - fritz-kulturgüter / EUIPO - Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8726 - Oney/4Finance/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne nr 5/2018 - „Energia ze źródeł odnawialnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - istnieje istotna potencjalna synergia, lecz w większości przypadków nie została ona wykorzystana”

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8772 - Borealis/NOVA Chemicals/TOTAL/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8799 - Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Turcji, Rosji, Korei i Malezji ( Dz.U. C 31 z 27.1.2018 )

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Potencjał małych rodzinnych i tradycyjnych przedsiębiorstw w zakresie pobudzania rozwoju i wzrostu gospodarczego w regionach” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Finansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego przez UE” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wsie i miasteczka katalizatorami rozwoju obszarów wiejskich - wyzwania i możliwości” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawiedliwość klimatyczna” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Partnerstwa UE na rzecz rozwoju i wyzwania związane z międzynarodowymi umowami podatkowymi” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne w regionie eurośródziemnomorskim” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Transformacja w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości Europy - strategia na 2050 r.” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nowe zrównoważone modele biznesowe” (opinia rozpoznawcza)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Podatki w gospodarce dzielenia się - analiza możliwych polityk podatkowych w kontekście rozwoju gospodarki dzielenia się” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji estońskiej)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Użytkowanie gruntów na rzecz zrównoważonej produkcji żywności i usług ekosystemowych” (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji estońskiej)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Kontrola stosowania prawa UE” (Analiza Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Pakiet na rzecz przestrzegania przepisów” - a) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz wzmocnienia systemu SOLVIT: zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom korzyści wynikających z jednolitego rynku”[COM(2017) 255 final - SWD(2017) 210 final] - b) Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 [COM(2017) 256 final - 2017/0086 (COD)] - c) Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami [COM(2017) 257 final - 2017/0087 (COD)]

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie”[COM(2017) 279 final - 2017/0111 (COD)]

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego - Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich”[COM(2017) 228 final]

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2016«”[COM(2017) 285 final]

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych”[COM(2017) 292 final]

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

REKLAMA