REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zaproszenia do składania wniosków o dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014-2020 (Decyzja wykonawcza Komisji C(2018) 568)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8803 - Michelin/Sumitomo/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8665 - Discovery/Scripps)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (CON/2018/1)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8806 - Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8821 - Advent International/Circet Groupe) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8775 - Shell/Impello)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8810 - Ardian/DRT) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8728 - Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - drugi suplement do 36. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8783 - Repsol/Kia/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693, zmienionej decyzją (WPZiB) 2018/283, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/281, dotyczących środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do podmiotu danych, do którego mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładającym dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/282 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8697 - APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-434/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona - Hiszpania) Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Artykuł 58 ust. 1 TFUE - Usługi w dziedzinie transportu - Dyrektywa 2006/123/WE - Usługi na rynku wewnętrznym - Dyrektywa 2000/31/WE - Dyrektywa 98/34/WE - Usługi społeczeństwa informacyjnego - Usługa pośrednictwa umożliwiająca odpłatnie, za pomocą aplikacji na inteligentny telefon, nawiązywanie kontaktów między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską - Wymóg uzyskania pozwolenia)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-521/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. - Królestwo Hiszpanii / Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1289 - Nałożenie grzywny na państwo członkowskie w ramach nadzoru gospodarczego i budżetowego strefy euro - Manipulacja danymi statystycznymi dotyczącymi deficytu danego państwa członkowskiego - Właściwość - Rozporządzenie (UE) nr 1173/2011 - Artykuł 8 ust. 1 i 3 - Decyzja delegowana 2012/678/UE - Artykuł 2 ust. 1 i 3 oraz art. 14 ust. 2 - Rozporządzenie (WE) nr 479/2009 - Artykuł 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 i 11a - Prawo do obrony - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 41 ust. 1 - Prawo do dobrej administracji - Artykuły 121, 126 i 136 TFUE - Protokół nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu - Wystąpienie naruszenia - Wprowadzenie w błąd - Ustalenie grzywny - Zasada niedziałania wstecz przepisów prawa karnego]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA