REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-611/17: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2017 r. - All Star/EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Kształt podeszwy buta)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-614/17: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2017 r. - Bonnafous/EACEA

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-621/17: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2017 r. - Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/EFSA

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-625/17: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2017 r. - Vallina Fonseca/SRB

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-628/17: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2017 r. - Aeris Invest/Komisja i SRB

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-630/17: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2017 r. - Top Cable/Komisja i SRB

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-644/17: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2017 r. - DNV GL/EUIPO (Sustainablel)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-650/17: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2017 r. -Jinan Meide Casting/Komisja

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 0,00% na dzień 1 listopada 2017 r. - Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Ustanowienie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8602 - DIF/CDC/ADTIM) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Powiadomienie zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8627 - GETEC/Briva/JV)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8651 - Bosch/HASCO/ASCN)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8635 - Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (CON/2017/38)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sztuczna inteligencja: wpływ sztucznej inteligencji na jednolity rynek (cyfrowy), produkcję, konsumpcję, zatrudnienie i społeczeństwo” (Opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Możliwe przekształcenie wspólnej polityki rolnej” (Opinia rozpoznawcza)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up«”[COM(2016) 733 final]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”[COM(2016) 799 final - 2016/0400 (COD)]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: a) „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym”[COM(2016) 821 final - 2016/0398 (COD)]; b) „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów”[COM(2016) 822 final - 2016/0404 (COD)]; c) „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem … [rozporządzenie ESC]”[COM(2016) 823 final - 2016/0402 (COD)]; d) „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych”[COM(2016) 824 final - 2016/0403 (COD)]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu”[COM(2016) 811 final - 2016/0406 (CNS)]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA