REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-586/15: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2017 r. - Nara Tekstil Sanayi Ve Ticaret/EUIPO - NBC Fourth Realty (NaraMaxx) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego NaraMaxx - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAXX - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-609/15: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - Repsol YPF/EUIPO - Basic (BASIC) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy BASIC - Wcześniejsze krajowe nazwy handlowe basic i basic AG - Względna podstawa odmowy rejestracji - Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-682/15 P: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2017 r. - Wanègue/Komitet Regionów (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - warunki pracy - Godziny nadliczbowe - Kierowca w grupie zaszeregowania AST 6 - Odebranie prawa do dodatku ryczałtowego za godziny nadliczbowe - Równość broni - Obowiązek uzasadnienia - Naruszenia prawa - Przeinaczenie okoliczności faktycznych)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-83/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba/EUIPO - ING-DIBa (WIDIBA) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego WIDIBA - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy DiBa - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Niedopuszczalność odwołania do izby odwoławczej - Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego - Obowiązek należytej staranności]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-84/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. - Banca Monte dei Paschi di Siena i Banca Widiba/EUIPO - ING-DIBa (WIDIBA) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego widiba - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy DiBa - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Niedopuszczalność odwołania do izby odwoławczej - Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego - Obowiązek należytej staranności]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-87/16: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - Eurofast/Komisja (Pomoc finansowa - Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji - Umowa ASSET - Decyzja o odzyskaniu wierzytelności w drodze potrącenia pewnych kwot wpłaconych w związku z audytem finansowym - Skarga o stwierdzenie nieważności - Uzasadnione oczekiwania - Klauzula arbitrażowa - Termin na przekazanie sprawozdania z audytu - Zasada kontradyktoryjności - Kwalifikowalność kosztów - Odpowiedzialność umowna)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-261/16: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - Portugalia/Komisja [EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 - System wsparcia bezpośredniego dla rolników - Rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i 1122/2009 - System kwot mlecznych - Rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 i 595/2004 - Zastąpienie kontroli na miejscu przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych kontrolami administracyjnymi]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-454/16: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2017 r. - Arrigoni/EUIPO Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy Arrigoni Valtaleggio - Wcześniejszy graficzny znak towarowy ARRIGONI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia(WE) nr 207/2009 - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-501/16 RENV: Wyrok Sądu z dnia 22 września 2017 r. - DAgostino /Komisja (Służba publiczna - Personel kontraktowy - Artykuł 3a WZiP - Nieprzedłużenie umowy - Artykuły 12a i 24 regulaminu pracowniczego - Obowiązek staranności - Interes służby)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-620/16: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - The Logistical Approach/EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Idealogistic - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy idéa logistique - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Badanie stanu faktycznego z urzędu - Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-789/16: Wyrok Sądu z dnia 21 września 2017 r. - InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego INVOICE AUCTION - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-510/17: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. - Del Valle Ruiz i in./Komisja i SRB

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-514/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. - Garriga Sadurní i Martí Fonts/SRB

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-515/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. - Sánchez Valverde e Hijos/SRB

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-518/17: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2017 r. - Olarreaga Marques i Saralegui Reyzabal/SRB

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-523/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. - Eleveté Invest Group i in./Komisja i SRB

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-563/17: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2017 r. - Gayalex Proyectos/SRB

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-566/17: Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2017 r. - Molina García/SRB

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-573/17: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2017 r. - Inversiones Flandes i in./SRB

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-581/17: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2017 r. - Asics/EUIPO - Van Lieshout textiel Agenturen (Przedstawienie czterech krzyżujących się linii)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-582/17: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2017 r. - Boshab i in./Rada

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-584/17: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2017 r. - Primart/EUIPO - Bolton Cile EspaĂąa (PRIMART Marek Łukasiewicz)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-592/17: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2017 r. - Serra Noguera i in./SRB

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-601/17: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2017 r. - Rubik’s Brand/EUIPO - Simba Toys (Kształt sześcianu)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-605/17: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2017 r. - CX/Komisja

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA