REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy”[COM(2017) 11 final - 2017/0004 (COD)]

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Europejski plan działań w sektorze obrony”[COM(2016) 950 final]

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów”[COM(2017) 97 final - 2017/0043 (COD)]

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.”[COM(2017) 54 final - 2017/0017 (COD)]

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii”[COM(2016) 763 final]

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych - ważny krok w kierunku mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych«”[COM(2016) 766 final]

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016) 861 final - 2016-379-COD]; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE [COM(2016) 862 final - 2016-377-COD]; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) [COM(2016) 863 final - 2016-378-COD]; Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) [COM(2016) 864 final - 2016-380-COD]”

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego »Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej«”(COM(2017) 53 final) - „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych«”(COM(2017) 57 final)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE”[COM(2017) 8 final - 2017/0002 (COD)]

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy”[COM(2017) 47 final - 2017/0015 (COD)]

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wspólny komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady »W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych«”[JOIN(2016) 29 final]

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO)”[COM(2017) 128 final - 2017/0056 COD]

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017”[COM(2017) 150 final - 2017/0068 COD]

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.8084 - Bayer/Monsanto)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.8228 - Facebook/WhatsApp (art. 14 ust. 1 proc.) - Sprawozdawca: Francja

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie M.8228(2) - Facebook/WhatsApp (art. 14 ust. 1 proc.) - Sprawozdawca: Francja

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające - Sprawa M.8228 - Facebook/WhatsApp

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 18 maja 2017 r. nakładającej grzywny na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 za przekazanie przez przedsiębiorstwo nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji (Sprawa M.8228 - Facebook/WhatsApp (art. 14 ust. 1 proc.)) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3192 final)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8576 - Balder/Varma/Serena) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8564 - Viacom International Media Networks Italia/De Agostini Editore/DeA Broadcast JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8286 - RHI/Magnesita Refratários)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8579 - HgCapital/Visma)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8545 - Bain Capital Investors/Reiff tyre)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA