REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-767/14: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. - Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn/OCVV - Artevos (Oksana) [Odmiany roślin - Wspólnotowa ochrona odmian roślin - Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany gruszek Oksana - Sprzeciwy - Odrzucenie wniosku przez Izbę Odwoławczą CPVO - Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 - Nowość odmiany ubiegającej się o wspólnotowe prawo do ochrony - Brak dowodu]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-55/15: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2017 r. - Certified Angus Beef/EUIPO - Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF - Powszechnie znane wcześniejsze słowne i graficzne znaki towarowe SINCE 1978 CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND i CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak podobieństwa między oznaczeniami - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-65/15: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. - Talanton/Komisja (Klauzula arbitrażowa - Umowa Pocemon - Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) - Kwalifikujące się wydatki - Zwrot wypłaconych kwot - Nadużycie uprawnień wynikających z umowy - Zasada dobrej wiary - Uzasadnione oczekiwania - Ciężar dowodu - Powództwo wzajemne)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-157/15: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2017 r. - Estonia/Komisja (EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Wydatki poniesione przez Estonię - Wzajemna zgodność - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność - Zasada dobrej administracji - Pewność prawa)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-521/15: Wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. - Diesel/EUIPO - Sprinter megacentros del deporte (Przedstawienie zakrzywionej i skierowanej pod kątem linii) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego zakrzywioną i skierowaną pod kątem linię - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający wielką literę „D” - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-612/15: Wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. - Basic Net/EUIPO (Przedstawienie trzech wertykalnych pasków) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego trzy wertykalne paski - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-619/15: Wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. - Badica i Kardiam/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej - Zamrożenie środków finansowych - Pierwotna decyzja o wpisaniu - Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Umieszczenie nazwisk lub nazw skarżących w wykazie - Wdrożenie rezolucji ONZ - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Domniemanie niewinności - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-634/15: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2017 r. - Frinsa del Noroeste/EUIPO - Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Frinsa LA CONSERVERA - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy FRIUSA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-742/15 P: Wyrok Sądu z dnia 19 lipca 2017 r. - DD/FRA (Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Umowa na czas nieokreślony - Kara dyscyplinarna - Nagana - Rozwiązanie umowy - Prawo do bycia wysłuchanym - Krzywda)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-758/15: Wyrok Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. - EDF Toruń/ECHA (REACH - Opłata należna za rejestrację substancji - Ulga przyznana MŚP - Błąd w oświadczeniu dotyczącym wielkości przedsiębiorstwa - Decyzja nakładająca opłatę administracyjną - Zalecenie 2003/361/WE - Uzasadnione oczekiwania - Proporcjonalność - Kryteria obliczania wysokości opłaty administracyjnej)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-45/16: Wyrok Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. - Alfonso Egüed/EUIPO - Jackson Family Farms (BYRON) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BYRON - Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy BYRON - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) - „Goodwill” - Dowód nabycia i trwania prawa wcześniejszego]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-57/16: Wyrok Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. - Chanel/EUIPO - Jing Zhou i Golden Rose 999 (Motyw zdobniczy) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający motyw zdobniczy - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Właściwy produkt - Stopień swobody twórcy - Brak innego całościowego wrażenia - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-110/16: Wyrok Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. - Savant Systems/EUIPO - Savant Group (SAVANT) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy SAVANT - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-148/16 P: Wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. - Barnett i Mogensen/Komisja (Odwołanie - Odwołanie wzajemne - Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Dostosowanie współczynników korygujących - Tymczasowa aktualizacja - Akt niekorzystny - Dopuszczalność odwołania wzajemnego - Artykuł 65 ust. 4 regulaminu pracowniczego - Dostosowanie za rok 2014 - Próg wrażliwości dotyczący zmiany kosztów utrzymania)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-150/16: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. - Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy ECOLAB - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Równe traktowanie - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-189/16: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. - Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO - Luigi Lavazza (CReMESPRESSO) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy CReMESPRESSO - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy CREMESSO - Element aluzyjny - Współzależność kryteriów - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-194/16: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2017 r. - Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy CLASSIC FINE FOODS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-214/16: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2017 r. - Sata/EUIPO (4600) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Oznaczenie składające się wyłącznie z cyfr - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego 4600 - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-223/16: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2017 r. - Massive Bionics/EUIPO - Apple (DriCloud) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego DriCloud - Wcześniejsze słowne międzynarodowe znaki towarowe ICLOUD - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Przedstawienie dowodów po terminie - Artykuł 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-243/16: Wyrok Sądu z dnia 18 lipca 2017 r. - Freddo/EUIPO - Freddo Freddo (Freggo) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego freggo - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy - TENTAZIONE FREDDO FREDDO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-389/16: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. - AIA/EUIPO - Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy MONTORSI F. & F. - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Casa Montorsi - Względna podstawa unieważnienia - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Porozumienie o współistnieniu znaków towarowych - Zakres - Artykuł 53 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-395/16: Wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2017 r. - Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder) (Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Windfinder - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru opisowego - Charakter odróżniający - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Neologizm - Niewystarczająco bezpośredni i konkretny związek z pewnymi towarami i usługami objętymi zgłoszeniem znaku towarowego - Kompetencje o charakterze reformatoryjnym)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-432/16: Wyrok Sądu z dnia 19 lipca 2017 r. - Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego медведь - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nro207/2009]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-510/16: Wyrok Sądu z dnia 19 lipca 2017 r. - Dessi/EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Ocena - Awans - Postępowanie w sprawie oceny i w sprawie awansu za 2012 r. - Decyzja komisji odwoławczej - Zakres kontroli - Przedstawiciele personelu - Dyskryminacja)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-607/16: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2017 r. - OZ/EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Molestowanie seksualne - Dochodzenie - Sprawozdanie komisji dochodzeniowej - Decyzja prezesa EBI o nienadawaniu dalszego biegu postępowaniu w sprawie skargi - Brak bezprawnego działania EBI - Odpowiedzialność)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA