REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-392/15: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. - European Dynamics Luxembourg i in./Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Świadczenie przez podmioty zewnętrzne usług związanych z rozbudową systemów informatycznych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej - Klasyfikacja oferty jednego z oferentów - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Obowiązek uzasadnienia - Oferta rażąco niska)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-623/15: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2017 r. - Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego JEDE FLASCHE ZÄHLT! - Znak towarowy tworzony przez slogan - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-3/16: Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2017 r. - Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego DRIVEWISE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-27/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. - Zjednoczone Królestwo/Komisja (EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Owoce i warzywa - Naruszenie prawa - Artykuł 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 - Artykuł 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 - Zasada legalności - Pewność prawa - Równość traktowania - Zasada niedyskryminacji - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-63/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. - E-Control/ACER [Energia - Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej - Decyzje krajowych organów regulacyjnych zatwierdzające metody alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych - Zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 - Opinia ACER - Pojęcie decyzji, od której przysługuje odwołanie do ACER - Artykuł 19 rozporządzenia (WE) nr 713/2009 - Decyzja komisji odwoławczej ACER odrzucająca odwołanie jako niedopuszczalne - Naruszenie prawa - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-81/16: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. - Pirelli Tyre/EUIPO (Dwa zakrzywione paski na ścianach bocznych opony) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego przedstawiającego dwa zakrzywione paski wzdłuż obwodu na ścianach bocznych opony - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-90/16: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. - Murphy/EUIPO - Nike Innovate (Bransoletka elektroniczna z zegarkiem) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający bransoletkę elektroniczną z zegarkiem - Wcześniejszy wzór wspólnotowy - Podstawa unieważnienia - Indywidualny charakter - Inne całościowe wrażenie - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr (WE) nr 6/2002 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 26 rozporządzenia nr 6/2002]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-306/16: Wyrok Sądu z dnia 5 lipca 2017 r. - Gamet/EUIPO - „Metal-Bud II” Robert Gubała (Klamka) [Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający klamkę - Wcześniejszy wzór - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Stopień swobody twórcy - Brak innego całościowego wrażenia - Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Dowody na poparcie sprzeciwu przedstawione po upływie wyznaczonego terminu - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Artykuł 63 rozporządzenia nr 6/2002]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-359/16: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. - Axel Springer/EUIPO - Stiftung Warentest (TestBild) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TestBild - Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe test - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo towarów i usług - Podobieństwo oznaczeń - Samoistny charakter odróżniający - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-406/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2017 r. - Dogg Label/EUIPO - Chemoul (JAPRAG) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy JAPRAG - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy JAPAN-RAG - Względna podstawa odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawy połączone od T-427/16 do T-429/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. - Martín Osete/EUIPO - Rey (AN IDEAL WIFE I.IN.) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowne unijne znaki towarowe AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER i AN IDEAL HUSBAND - Brak rzeczywistego używania znaków towarowych - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak uzasadnionej przyczyny nieużywania]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-448/16: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. - Mr. Kebab/EUIPO - Mister Kebap (Mr. KEBAB) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Mr. KEBAB - Wcześniejszy graficzny hiszpański znak towarowy MISTER KEBAP - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-470/16: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. - X-cen-tek/EUIPO (Przedstawienie trójkąta) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego trójkąt - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-479/16: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. - Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego AROMASENSATIONS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-506/16: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. - Bodson i in./EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy - Wynagrodzenie - Reforma systemu wynagradzania i awansu płacowego EBI - Uzasadnione oczekiwania - Pewność prawa - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność - Obowiązek staranności - Artykuł 11 ust. 3 regulaminu wewnętrznego EBI)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-508/16: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. - Bodson i in./EBI (Służba publiczna - Personel EBI - Zobowiązaniowy charakter stosunku pracy - Wynagrodzenie - Reforma systemu premii w EBI - Uzasadnione oczekiwania - Zabezpieczenie społeczne - Oczywisty błąd w ocenie - Proporcjonalność - Obowiązek staranności - Artykuł 11 § 3 regulaminu wewnętrznego EBI - Równe traktowanie)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprawa T-282/17: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2017 r. - Munteanu/Rada

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-338/17: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2017 r. - Air France/Komisja

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprawa T-377/17: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2017 r. - SQ/EBI

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprawa T-399/17: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2017 r. -Dalli/Komisja

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Sprawa T-402/17: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2017 r. - Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Sprawa T-403/17: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2017 r. - Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-411/17: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2017 r. - Landesbank Baden- Württemberg/SRB

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprawa T-413/17: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2017 r. - Karl Storz/EUIPO (3D)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprawa T-414/17: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2017 r. - Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA