REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-662/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 18 października 2016 r. w sprawie T-109/16 Laboratoire de la mer/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 21 grudnia 2016 r. przez Laboratoire de la mer

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-37/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie T-330/15, Rudolf Keil/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 24 stycznia 2017 r. przez Rudolfa Keila

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-87/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Trybunał Unii Europejskiej, wniesione w dniu 17 lutego 2017 r. przez CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-177/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 5 kwietnia 2017 r. - Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-178/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 5 kwietnia 2017 r. - Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-207/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Włochy) w dniu 21 kwietnia 2017 r. - Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-216/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 kwietnia 2017 r. - AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) i in.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-270/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 18 maja 2017 r. - Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-271/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 18 maja 2017 r. - Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-272/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 18 maja 2017 r. - K. M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-322/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 30 maja 2017 r. - Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-323/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 30 maja 2017 r. - People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-345/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Republika Łotewska) w dniu 12 czerwca 2017 r. - Sergejs Buivids

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-382/17: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Portugalska

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-383/17: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Portugalska

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-415/17: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Chorwacji

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-67/14: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2017 r. - Viraj Profiles/Rada (Dumping - Przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii - Określenie kosztów produkcji - Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne - Obowiązek uzasadnienia - Szkoda - Związek przyczynowy - Skarga - Wszczęcie dochodzenia - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-74/14: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. - Francja/Komisja (Pomoc państwa - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz SNCM - Pomoc na restrukturyzację i środki przyjęte w ramach planu prywatyzacji - Kryterium inwestora prywatnego w gospodarce rynkowej - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym - Ponowne wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego - Obowiązek uzasadnienia)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-343/14: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2017 r. - Cipriani/EUIPO - Hotel Cipriani (CIPRIANI) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy CIPRIANI - Brak złej wiary - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak naruszenia prawa do nazwiska osoby powszechnie znanej - Artykuł 53 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-1/15: Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2017 r. - SNCM/Komisja (Pomoc państwa - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz SNCM - Pomoc na restrukturyzację i środki przyjęte w ramach planu prywatyzacji - Kryterium inwestora prywatnego w gospodarce rynkowej - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym - Polityka socjalna państw członkowskich - Ponowne wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania - Artykuł 41 karty praw podstawowych)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-215/15: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. - Azarov/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Prawo własności - Prawo prowadzenia działalności gospodarczej - Proporcjonalność - Nadużycie władzy - Zasada dobrej administracji - Oczywisty błąd w ocenie)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-221/15: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2017 r. - Arbuzow/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Zasada dobrej administracji - Prawo do obrony - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Prawo własności)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-234/15: Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. - Systema Teknolotzis/Komisja [Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji (2007 - 2013) - Umowy w sprawie dotacji dla projektów PlayMancer, Mobiserv i PowerUp - Artykuł 299 TFUE - Decyzja stanowiąca tytuł egzekucyjny - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt zaskarżalny - Dopuszczalność - Proporcjonalność - Obowiązek staranności - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-287/15: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. - Tayto Group/EUIPO - MIP Metro (real) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy real - Rzeczywiste używanie - Postać różniąca się co do elementów, które nie wpływają na charakter odróżniający - Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Używanie znaku towarowego przez osobę trzecią - Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 - Dowód rzeczywistego używania - Artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-333/15: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2017 r. - Josel/EUIPO - Nationale-Nederlanden Nederland (NN) [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy NN - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy NN - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) i art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Postać różniąca się co do elementów, które wpływają na charakter odróżniający]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA