REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro – 30 listopada 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla importerów – Przywóz produktów do Unii z obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego w Ukrainie

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie specjalne 26/2022 – „Statystyki europejskie – istnieją możliwości dalszej poprawy jakości”

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w imieniu Unii Europejskiej dotyczących konwencji Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 10890 – MARCEGAGLIA STEEL / OLPUK / OSB / FSAB) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10817 – ADVENT / DEM BUSINESS / HPM BUSINESS)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10874 – DSM / FONTERRA / TASMAN) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE, art. 38 dyrektywy 2001/82/WE lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r.

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 28 stycznia 2015 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Węgier, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 29 listopada 2022 r.

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 92 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Radę i Komisję zadań na mocy tego rozporządzenia za rok budżetowy 2021

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10932 – ZF/HELLA / NGK / CLARIOS / AHEAD JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10940 – CPPIB / MONTAGU / UNIVERSAL INVESTMENT / JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

REKLAMA