REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 2

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 3

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Komunikat komisji – Zasady ramowe pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 27 października 2022 r.

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10925 – BNP PARIBAS / TERBERG BUSINESS LEASE GROUP) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 )

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10790 - SALIC / OLAM / OLAM AGRI) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 14 lutego 2022 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 15 lutego 2022 r.

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 16 lutego 2022 r.

Strony 455 - 455 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 17 lutego 2022 r.

Strony 904 - 904 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 26 października 2022 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego Ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie – AT.40127 – Warzywa w puszkach – Sprawozdawca: Irlandia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – AT.40127 – Warzywa w puszkach

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 listopada 2021 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40127 – Warzywa w puszkach) (notyfikowana jako dokument C(2021) 8259 final)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2021

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA