REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-490/22: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2022 r. – Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-492/22: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2022 r. – Cyprian Iwuć/EUIPO – Hangzhou XiangHui (Pudła do pakowania, skarpety (zestaw))

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-494/22: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r – NSD/Rada

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-497/22: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r. – Mordashova/Rada

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-498/22: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r. – Melnichenko/Rada

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-499/22: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2022 r. – Węgry/Komisja

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10850 – ASMENT DE TEMARA / VEOM / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 367/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 367/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CON/2022/25) 2022/C 367/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 października 2022 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.)) 2022/C 367/05

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Spraw M.10935 – DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 367/06

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10840 – INFINIGATE / NUVIAS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 367/07

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 367/08

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 367/10

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 367/11

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 367/09

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 367/12

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 367/13

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 23 września 2022 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Ukraina – od pomocy do odbudowy – propozycje europejskiego społeczeństwa obywatelskiego”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Europejski przemysł meblarski – odbudowa w kierunku innowacyjnej i ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: a) „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Ustanowienie Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie«”(COM(2022) 27 final); b) „Prawa i zasady cyfrowe” (opinia rozpoznawcza)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych)”(COM(2022) 68 final – 2022/0047 (COD))

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA