REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-108/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 16 lutego 2022 r. – C. Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji) przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-114/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 18 lutego 2022 r. – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przeciwko W. Sp. z o.o.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-140/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polska) w dniu 25 lutego 2022 r. – SM, KM przeciwko mBank S.A.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-146/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) w dniu 1 marca 2022 r. – YD przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-225/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polska) w dniu 31 marca 2022 r. – „R” S.A. przeciwko AW „T” sp. z o.o.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-258/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 14 kwietnia 2022 r. – Finanzamt Hannover-Nord/H Lebensversicherung

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-260/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Erfurt (Niemcy) w dniu 19 kwietnia 2022 r. – Seven.One Entertainment Group GmbH/Corint Media GmbH

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-264/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalia) w dniu 20 kwietnia 2022 r. – Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)/Victoria Seguros S.A.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-297/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 23 lutego 2022 r. w sprawie T-834/17, United Parcel Service/Komisja, wniesione w dniu 3 maja 2022 r. przez United Parcel Service, Inc.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-330/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 16 maja 2022 – Friends of the Irish Environment CLG/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland and the Attorney General

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-339/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige) w dniu 24 maja 2022 r. – BSH Hausgeräte GmbH/Electrolux AB

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-481/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/SRB [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością – Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt podlegający zaskarżeniu – Dopuszczalność – Prawo do bycia wysłuchanym – Prawo własności – Obowiązek uzasadnienia – Artykuły 18, 20 i 24 rozporządzenia (UE) nr 806/2014]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-510/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Del Valle Ruíz i in./Komisja i SRB [Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością – Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español – Prawo do bycia wysłuchanym – Delegowanie uprawnień – Prawo własności – Obowiązek uzasadnienia – Artykuły 18 i 20 oraz art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) ro 806/2014]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-245/19: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Komisja [Środki ochronne – Rynek wyrobów ze stali – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Interes prawny – Legitymacja procesowa czynna – Dopuszczalność – Równość traktowania – Uzasadnione oczekiwania – Zasada dobrej administracji – Obowiązek staranności – Zagrożenie wystąpienia poważnej szkody – Oczywisty błąd w ocenie – Wszczęcie dochodzenia w sprawie środków ochronnych – Kompetencje Komisji – Prawo do obrony]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-251/19: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Wieland Werke/Komisja [Konkurencja – Koncentracje – Rynek wyrobów walcowanych i taśm wstępnie walcowanych z miedzi i stopów miedzi – Decyzja uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i z porozumieniem EOG – Zobowiązania – Rynek właściwy – Ocena skutków horyzontalnych i wertykalnych operacji w odniesieniu do konkurencji – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada dobrej administracji – Prawo do obrony]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-296/20: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Foz/Rada [Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii – Zamrożenie środków finansowych – Błąd w ocenie – Proporcjonalność – Prawo własności – Prawo do wykonywania działalności gospodarczej – Nadużycie władzy – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Prawo do rzetelnego procesu – Określenie kryteriów umieszczenia w wykazie]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-479/20: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Eurobolt i in./Komisja [Dumping – Rozszerzenie cła antydumpingowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chin na przywóz tych produktów wysyłanych z Malezji – Wykonanie wyroku Trybunału – Artykuł 266 TFUE – Ponowne nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego – Brak mocy wstecznej – Skuteczna ochrona sądowa – Zasada dobrej administracji – Właściwość organu wydającego akt]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-577/20: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Ryanair/Komisja (Condor, pomoc na ratowanie) [Pomoc państwa – Niemiecki rynek transportu lotniczego – Pożyczka udzielona przez Niemcy przedsiębiorstwu Condor Flugdienst – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) – Wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji – Szczególne trudności, które nie wynikają z arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy – Trudności zbyt poważne, aby mogły zostać przezwyciężone przez samą grupę – Ryzyko przerwania świadczenia ważnej usługi]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa T-593/20: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Tirrenia di navigazione/Komisja [Pomoc państwa – Transport morski – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym – Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną – Decyzja uznająca pomoc za w części niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Pomoc w celu ratowania – Zgodność z rynkiem wewnętrznym – Termin sześciu miesięcy – Przedłużenie – Obowiązek przedstawienia planu restrukturyzacji lub likwidacji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji – Zwolnienie podatkowe – Korzyść – Selektywny charakter – Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi – Naruszenie konkurencji – Przewlekłość postępowania – Uzasadnione oczekiwania – Pewność prawa – Zasada dobrej administracji]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa T-601/20: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Tirrenia di navigazione/Komisja [Pomoc państwa – Transport morski – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym – Pomoc przyznana na rzecz Adriatki za okres między styczniem 1992 a lipcem 1994 dotycząca trasy Brindisi/Korfu/Igoumenítsa/Patras – Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Należne odsetki – Termin przedawnienia – Nowa pomoc – Niezgodność z rynkiem wewnętrznym – Termin sześciu miesięcy – Przedłużenie – Obowiązek przedstawienia planu restrukturyzacji lub likwidacji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji – Zwolnienie podatkowe – Korzyść – Selektywny charakter – Skutki kartelu na rynku – Przewlekłość postępowania – Uzasadnione oczekiwania – Pewność prawa – Zasada dobrej administracji]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-632/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – OG/EDA [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Personel EDA – Ogłoszenie o naborze – Stanowisko kierownika wydziału – Odrzucenie kandydatury – Obowiązek uzasadnienia – Równość traktowania – Przejrzystość – Obiektywizm – Zasada dobrej administracji – Naruszenie ogłoszenia o naborze – Oczywisty błąd w ocenie – Odpowiedzialność – Krzywda]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-723/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Prigozhin/Rada [(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Libii – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Ograniczenia wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i przejazdu przez nie – Wykaz osób objętych ograniczeniami wjazdu i przejazdu przez terytorium Unii – Pierwsze umieszczenie i pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi – Obowiązek uzasadnienia – Błąd w ocenie – Prawo do obrony – Proporcjonalność – Przewidywalność działań Unii)]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa T-754/20: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Cristescu/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Środki dyscyplinarne – Akty sprzeczne z powagą urzędu w ramach służby publicznej – Wstępna analiza – Dochodzenie administracyjne – Mandat przyznany IDOC – Ochrona danych osobowych – Zasada bezstronności – Zasada dobrej administracji – Postępowanie dyscyplinarne – Prawo do obrony – Kara dyscyplinarne w postaci nagany – Nieprawidłowość proceduralna – Rozsądny termin – Okoliczności łagodzące]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-253/21: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Aquino/Parlament [Służba publiczna – Urzędnicy – Komitet Pracowniczy Parlamentu – Wybór przewodniczącego Komitetu Pracowniczego – Unieważnienie wyboru – Odpowiedzialność]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-256/21: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek i Didyk (Fotel) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający fotel – Wcześniejszy wzór wspólnotowy – Dowód ujawnienia – Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 – Podstawy unieważnienia – Brak indywidualnego charakteru – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA