REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Powiadomienie Komisji dotyczące art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, który kodyfikuje dyrektywę 98/27/WE – Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 283/06

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 283/07

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10818 – TOTALENERGIES / GIP / CLEARWAY ENERGY GROUP / SUNPOWER GROUP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 283/08

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2022/C 283/09

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro — 22 lipca 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pomoc państwa – Czechy – Pomoc państwa SA.64153 (2022/C) (ex 2021/N) – Pomoc na transmisję równoległą telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2/HEVC – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10780 – WATERLAND / KIDSFOUNDATION / PARTOU) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 281/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA / 365.BANK / CSOB / JV ) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 281/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.) 2022/C 281/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10801 – INFRAFIBRE / DG FIBRE / DGN) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 281/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10718 - KINGSPAN / ONDURA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 281/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 281/07

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 281/08

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 21 lipca 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Zmiana tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2022/C 280/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 2/2022 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 805/2004 w odniesieniu do stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu dostosowania go do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przyjęte przez Radę w dniu 28 czerwca 2022 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 280/02

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 2/2022 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 805/2004 w odniesieniu do stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu dostosowania go do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2022/C 280/03

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2022 r. 2022/C 280/05

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 2022/C 280/06

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10828 – CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 280/07

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10804 – KKR / CONTOURGLOBAL) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 280/08

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 20 lipca 2022 r.

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok Budżetowy 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA