REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi 2022/C 288/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących procedury akredytacji, zatwierdzania i autoryzacji niezależnych podmiotów w zakresie dostępu do zabezpieczeń pojazdów ustanowionej w załączniku X do rozporządzenia (UE) 2018/858 2022/C 288/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10624 – ENEL / INTESA / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 288/03

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) 2022/C 288/05 (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 288/06

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 288/07

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2022/C 288/08

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10802 – ARES / ONEX / FOUNDER / RYAN)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10798 – NBIM / OXFORD PROPERTIES / SONY CENTER)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 27 lipca 2022 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku I do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi (załącznik VI) załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, V i VIII do Umowy w sprawie handlu winem (załącznik V) załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10813 – BLACKSTONE / CPP INVESTMENTS / ADVARRA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10836 – EQUINOR / SSE / TRITON POWER) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji nazwy produktu sektora winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 02 czerwca 2022 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2022/4) 2022/C 286/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10809 – CD&R / TPG / COVETRUS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 286/02

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do zwiększenia przejrzystości danych rynkowych, usuwania przeszkód w powstawaniu systemów publikacji informacji skonsolidowanych, optymalizacji obowiązków obrotu oraz zakazu otrzymywania płatności za przekazywanie zleceń klientów (CON/2022/19) 2022/C 286/03

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2022/1315, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1308, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2022/C 286/04

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w załączniku do decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544 i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej 2022/C 286/06

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii 2022/C 286/05

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2022 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39839 – Telefónica and Portugal Telecom Sprawozdawca: Belgia 2022/C 286/08

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) Sprawie AT.39839 – Telefónica and Portugal Telecom (zmiana) 2022/C 286/09

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającej decyzję C(2013) 306 final dotyczącą postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (SPRAWA AT.39839 - TELEFÓNICA AND PORTUGAL TELECOM) (notyfikowana jako dokument C(2022) 324) (Jedynie teksty w językach angielskim i portugalskim są autentyczne) 2022/C 286/10

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA