REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa T-316/21: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Worldwide Machinery/EUIPO – Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy SUPERIOR MANUFACTURING – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-435/21: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2022 r. – TK/Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2020 r. – Decyzja o nieprzyznaniu skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD 15 – Porównanie osiągnięć – Równość traktowania – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-512/19: Postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Del Valle Ruíz i in./SRB [Skarga o stwierdzenie nieważności – Polityka gospodarcza i pieniężna – Jednolity Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych przedsiębiorstw inwestycyjnych (SRM) – Program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wobec Banco Popular Español – Brak ostatecznej wyceny ex post Banco Popular Español – Brak indywidualnego oddziaływania – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-212/21: Postanowienie Sądu z dnia 19 maja 2022 r. – Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-248/21: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2022 r. – Fibrecycle / EUIPO (BACK-2-NATURE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-328/21: Postanowienie Sądu z dnia 2 maja 2022 r. – Airoldi Metalli/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dumping – Przywóz elementów wyciskanych z aluminium pochodzących z Chin – Akt nakładający ostateczne cło antydumpingowe – Importer – Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-331/21: Postanowienie Sądu z dnia 30 maja 2022 r. – mBank/EUIPO – European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-374/20: Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2022 r. – documentus Deutschland/EUIPO – Reisswolf (REISSWOLF) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku – Umorzenie postępowania]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-452/21: Postanowienie Sądu z dnia 30 maja 2022 r. – Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-497/21: Postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2022 r. – Girardi/EUIPO [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Reprezentowanie przed EUIPO – Powiadomienie o nieprawidłowości dotyczącej uprawnienia do występowania jako przedstawiciel przed EUIPO – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-527/21: Postanowienie Sądu z dnia 29 kwietnia 2022 r. – Abenante i in./Parlament i Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rozporządzenie (UE) 2021/953 – Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – Swobodny przepływ osób – Ograniczenia – Brak interesu prawnego – Brak bezpośredniego oddziaływania – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-534/21: Postanowienie Sądu z dnia 20 maja 2022 r. – VP/Cedefop [Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Wniosek o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony – Decyzja o nieprzedłużeniu – Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Akt podlegający zaskarżeniu – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-585/21: Postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. – Zásilkovna/Komisja [Pomoc państwa – Rekompensata przyznana za wykonywanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej w sektorze pocztowym – Skarga – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-586/21: Postanowienie Sądu z dnia 13 maja 2022 r. – Swords/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Odmowa dostępu do dokumentów na podstawie ochrony celów dochodzenia – Ponowny wniosek – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi – Umorzenie postępowania]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-637/21: Postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2022 r. – Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – Umorzenie postępowania]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-654/21: Postanowienie Sądu z dnia 2 czerwca 2022 r. – Eurecna/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na usługi – EFR – Umowa „Strategie terytorialne na rzecz innowacji (STI)” – Dochodzenie OLAF-u – Wpis do bazy danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-661/21: Postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2022 r. – ClientEarth/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Konwencja z Aarhus – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Sprawozdanie z oceny skutków i inne dokumenty dotyczące inicjatywy prawodawczej w dziedzinie ochrony środowiska – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi – Umorzenie postępowania]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-676/21: Postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2022 r. – Target Brands / EUIPO– The a.r.t. company b&s (art class) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – Umorzenie postępowania]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-695/21: Postanowienie Sądu z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Alauzun i in./Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności i na bezczynność – Zdrowie publiczne – Produkty lecznicze stosowanie u ludzi – Pozwolenia na warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionek wyprodukowanych w technologii mRNA – Brak badań nad rakotwórczością i genotoksycznością – Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności – Przekroczenie terminu – Brak wezwania do działania – Zajęcie stanowiska – Brak interesu prawnego – Brak bezpośredniego oddziaływania – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność – Wniosek o wydanie nakazu – Brak właściwości]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprawa T-17/22: Postanowienie Sądu z dnia 2 czerwca 2022 r. – Tóth/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dochodzenie OLAF dotyczące działalności Elios Innovativ w zakresie publicznego oświetlenia – Wniosek o dostęp do sprawozdania końcowego z dochodzenia – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja o udzieleniu dostępu wydana po złożeniu skargi – Umorzenie postępowania]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprawa T-193/22 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 30 maja 2022 r. – OT/Rada [Środki tymczasowe – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi – Zamrożenie środków finansowych – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak fumus boni iuris – Brak pilnego charakteru]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-196/22 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 3 czerwca 2022 r. – Mariani/Parlament [Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Prawo instytucjonalne – Członek Parlamentu – Wykluczenie z udziału w delegacjach Parlamentu Europejskiego ds. obserwacji wyborów – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprawa T-268/22: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2022 r. – Biogen Netherlands/Komisja

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-269/22: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2022 r. – Biogen Netherlands/Komisja

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprawa T-278/22: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2022 r. – Biogen Netherlands/Komisja

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA