REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-718/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle – Belgia) – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres [Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii – Artykuły 20 i art. 21 TFUE – Dyrektywa 2004/38/WE – Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Decyzja o zakończeniu pobytu zainteresowanego ze względów porządku publicznego – Środki zapobiegawcze mające na celu uniknięcie ryzyka ucieczki zainteresowanego w terminie wyznaczonym mu na opuszczenie terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – Przepisy krajowe podobne do przepisów mających zastosowanie do obywateli państw trzecich na mocy art. 7 ust. 3 dyrektywy 2008/115/WE – Maksymalny okres zatrzymania w celu wydalenia – Przepis krajowy identyczny z przepisem mającym zastosowanie do obywateli państw trzecich]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-301/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 650/2012 – Europejskie poświadczenie spadkowe – Ważność nieopatrzonego datą ważności poświadczonego odpisu poświadczenia – Artykuł 65 ust. 1 – Artykuł 69 – Skutki, jakie poświadczenie rodzi wobec wymienionych w nim osób, które nie złożyły wniosku o jego wydanie – Artykuł 70 ust. 3 – Moment, w odniesieniu do którego należy dokonać oceny ważności odpisu – Moc dowodowa odpisu]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-717/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 15 października 2020 r. w sprawie T-249/19, Karpeta-Kovalyova/Komisja, wniesione w dniu 28 grudnia 2020 r. przez Marinę Karpetę-Kovalyovą

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-21/21 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-416/20, REC, Comprojecto Projectos e Construções i in. / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i in., wniesione w dniu 13 stycznia 2021 r. przez Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-150/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polska) w dniu 5 marca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko D. B.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-255/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 21 kwietnia 2021 r. – Reti Televisive Italiane SpA (RTI) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-263/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 23 kwietnia 2021 r. – Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) / Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-292/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 maja 2021 r. – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) i in. / Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) i in.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-298/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia) w dniu 10 maja 2021 r. – S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-301/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Oradea (Rumunia) w dniu 11 maja 2021 r. – Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj / YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-306/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 12 maja 2021 r. – Komisija za zasztita na licznite danni, Centrałna izbiratełna komisija / Koalicija „Demokraticzna Byłgarija – Obedinenie”

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-308/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) w dniu 14 maja 2021 r. – KU i in. / SATA International – Azores Airlines SA

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-339/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 31 maja 2021 r. – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA / Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-340/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 2 czerwca 2021 r. – VB / Nacionałna agencija za prichodite

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-391/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie T-695/19, Enrico Falqui / Parlament Europejski, wniesione w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Enrico Falqui

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-401/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 kwietnia 2021 r. w sprawie T-543/19, Rumunia / Komisja, wniesione w dniu 29 czerwca 2021 r. przez Rumunię

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa T-226/18: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Global Silicones Council i in. / Komisja [REACH – Aktualizacja załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określającego ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów – Ograniczenia dotyczące oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) – Oczywisty błąd w ocenie – Załącznik XIII do rozporządzenia nr 1907/2006 – Klasyfikacja na podstawie analizy ciężaru dowodów – Artykuł 68 rozporządzenia nr 1907/2006 – Niedopuszczalne ryzyko – Proporcjonalność – Istotne wymogi proceduralne]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-519/18: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Global Silicones Council i in. / ECHA [REACH – Ustalenie listy substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Wpisanie oktametylocyklotetrasiloksanu (D4), dekametylocyklopentasiloksanu (D5) i dodekametylocykloheksasiloksanu (D6) – Artykuły 57 i 59 rozporządzenia nr 1907/2006 – Załącznik XIII do rozporządzenia nr 1907/2006 – Klasyfikacja na podstawie analizy ciężaru dowodów – Oczywisty błąd w ocenie – Proporcjonalność]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-17/19: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2021 r. – Moi / Parlament [Prawo instytucjonalne – Parlament – Mobbing – Decyzje przewodniczącego Parlamentu stwierdzające zaistnienie mobbingu wobec dwóch akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz nakładające na posła do Parlamentu Europejskiego sankcję w postaci utraty prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 12 dni – Artykuły 11 i 166 regulaminu Parlamentu – Wewnętrzne postępowanie odwoławcze – Decyzja prezydium Parlamentu utrzymująca w mocy nałożoną sankcję – Artykuł 167 regulaminu Parlamentu – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do wniesienia skargi – Dopuszczalność – Prawo do obrony – Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-265/19: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Włochy / Komisja [EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Włochy – Rozliczanie rachunków – Rozliczenie zgodności – Korekty finansowe – Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 – Ryzyko poniesienia szkody finansowej – Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 – Rozporządzenie (WE) nr 885/2006 – Pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe – Istnienie nieprawidłowości]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-624/19: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Welter’s / EUIPO (Kształt uchwytu z włosiem) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego – Kształt uchwytu z włosiem – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-635/19: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro i in. / Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Pomoc państwa – Sektor bankowy – Projekt dokapitalizowania przez konsorcjum bankowe prawa prywatnego na rzecz jednego z jego członków – Zatwierdzenie interwencji przez bank centralny państwa członkowskiego – Odstąpienie od ratowania i wszczęcie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – Dyrektywy 2014/49/WE i 2014/59/UE – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Żądania udzielenia informacji i zajęcia stanowiska przez Komisję na etapie wstępnego postępowania wyjaśniającego – Brak związku przyczynowego]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-668/19: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – Ardagh Metal Beverage Holdings / EUIPO (Kombinacja dźwięków towarzyszących otwieraniu puszki napoju gazowanego) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez kombinację dźwięków towarzyszących otwieraniu puszki napoju gazowanego – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-15/20: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Skyliners / EUIPO – Sky (SKYLINERS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego słownego znaku towarowego „SKYLINERS” – Wcześniejsze unijne słowne znaki towarowe „SKY” – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 41 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 46 ust. 1 lit. a) rozporządzenia(UE) 2017/1001] – Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-204/20: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. – Zoom / EUIPO – Facetec (ZOOM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy ZOOM – Wcześniejsze, graficzny i słowny, unijne znaki towarowe ZOOM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA