REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-606/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf – Niemcy) – EZ / Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa T-504/19: Wyrok Sądu z dnia 14 kwietnia 2021 r. – Crédit lyonnais / EBC [Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Artykuł 4 ust. 1 lit. d) i ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 – Obliczanie wskaźnika dźwigni – Częściowa odmowa udzielenia przez EBC zezwolenia na wyłączenie ekspozycji spełniających określone warunki – Artykuł 429 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 – Brak zbadania wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku – Powaga rzeczy osądzonej – Artykuł 266 TFUE]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-415/19: Postanowienie Sądu z dnia 9 kwietnia 2021 r. – Laroni / Parlament [Prawo instytucjonalne – Jednolity Statut posła do Parlamentu Europejskiego – Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w okręgach włoskich – Przyjęcie przez Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (prezydium izby deputowanych, Włochy) uchwały nr 14/2018 w sprawie emerytur i rent – Zmiana wysokości emerytur i rent włoskich posłów krajowych – Wprowadzona w związku z tym przez Parlament Europejski zmiana wysokości emerytur i rent niektórych byłych posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych we Włoszech – Śmierć skarżącego – Niewznowienie postępowania przez spadkobierców – Umorzenie postępowania]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa T-496/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2021 r. – CRII-GEN i in. / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Środki ochrony roślin – Substancja czynna glifosat – Wniosek o przegląd w celu wycofania lub zmiany zatwierdzenia – Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 – Odrzucenie – Akt niepodlegający zaskarżeniu]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa T-157/21: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2021 r. – RG / Rada

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa T-171/21: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2021 r. – Ubisoft Entertainment / EUIPO – Huawei Technologies (FOR HONOR)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa T-172/21: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2021 r. – Valve / Komisja

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-207/21: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2021 r. – Polynt / ECHA

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa T-208/21: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2021 r. – Dorit / EUIPO – Erwin Suter (DORIT)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Sprawa T-210/21: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. – Vintae Luxury Wine Specialists / EUIPO – R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprawa T-213/21: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2021 r. – Mlékárna Hlinsko / Komisja

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprawa T-217/21: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2021 r. – SB / eu-LISA

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprawa T-219/21: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2021 r. – Agora Invest / EUIPO – Transportes Maquinaria y Obras (TRAMOSA)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprawa T-221/21: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2021 r. – Włochy / Komisja

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprawa T-222/21: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2021 r. – Shopify/EUIPO – Rossi i in. (Shoppi)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprawa T-224/21: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2021 r. – PepsiCo / EUIPO (Smartfood)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-225/21: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2021 r. – Ryanair / Komisja

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprawa T-226/21: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2021 r. – Retail Royalty / EUIPO – Fashion Energy (przedstawienie orła)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 21/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej Przyjęte przez Radę w dniu 27 maja 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 21/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 22/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów Wizowego Systemu Informacyjnego Przyjęte przez Radę w dniu 27 maja 2021 r.

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 22/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów Wizowego Systemu Informacyjnego

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10226 — Prosegur/Euronet/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 226/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 2021/C 226/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie Pomoc państwa – Polska (Art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE Wycofanie zgłoszenia Pomoc państwa SA.51502 - (2019/C)/(2018/N) - Polska - Ulgi w opłatach na rzecz mechanizmu zdolności wytwórczych dla odbiorców energochłonnych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 226/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA