REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 25/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Kwestie społeczne w zakupach – Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych – Wydanie drugie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10221 — PLD/NBIM/Target Assets) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 236/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 236/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Decyzja nr S11 z dnia 9 grudnia 2020 r. dotycząca procedur zwrotu kosztów w celu wykonania art. 35 i 41 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) 2021/C 236/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 236/05

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10317 — Macquarie/Warburg Pincus/PTSG) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 236/06

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10280 – ABP/Slaney/Linden) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 236/07

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 17 czerwca 2021 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 24/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego Przyjęte przez Radę w dniu 27 maja 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 24/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10281 — Astorg/Cobepa/Corsearch) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 234/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 234/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 234/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 234/05

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 234/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 234/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 2021/C 234/08

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10154 - BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 234/09

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 215 z dnia 7 czerwca 2021 r.) 2021/C 234/10

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 16 czerwca 2021 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 23/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013Przyjęte przez Radę w dniu 27 maja 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 23/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2019–2020Posiedzenia od 25 do 28 listopada 2019 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 203 z 28.5.2021 . TEKSTY PRZYJĘTE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie praw dziecka z okazji 30. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka (2019/2876(RSP))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA